Lääkäri puhdistamassa käsiään ennen leikkausta

Vastusta sairaalainfektioita käsihygienialla

Paras tapa vastustaa sairaalainfektioita on parantaa käsihygieniaa. Lue alta löytyvästä artikkelista lisää sairaalainfektioista ja siitä, miten niitä ehkäistään.
 
Sairaalainfektiot ovat nykyäänkin edelleen merkittävä ongelma sairaaloissa ja muissa terveydenhuoltolaitoksissa. Miljoonat potilaat ympäri maailman sairastuvat vuosittain sairaalainfektioihin (joita kutsutaan myös nosokomiaalisiksi infektioiksi), jotka johtavat moniin komplikaatioihin ja ovat mahdollisesti hengenvaarallisia. Seuraukset ovat vakavia, sillä nämä infektiot tuottavat kipua, estävät toipumista ja voivat joskus johtaa kuolemaan. Lisäksi sairaalainfektiot voivat aiheuttaa valtavia kustannuksia yhteiskunnalle, ja siksi monet tahot yrittävät taistella niitä vastaan, yhtenä näistä Maailman terveysjärjestö WHO.
 
WHO:n mukaan tehokkain tapa taistella sairaalainfektioita vastaan on oikeanlainen käsihygienia. Terveydenhoidon ammattilaisena tiedätkin jo, miten tärkeää käsihygienia on. Tutkimuksissa on itse asiassa selvinnyt, että sairaanhoitajat noudattavat käsihygieniaa kaikkein parhaiten. Mutta koko henkilöstön saaminen mukaan oikeanlaiseen käsihygienian hoitoon ei ole koskaan helppoa. Saatat tarvita apua hyvän hygienian toteuttamiseen käytännössä. Kun myös vierailijat ja potilaat on saatava mukaan, tarvitaan tiedon lisäämiseen usein tiedotusta. 
 
Hyvän käsihygienian varmistamisen lisäksi sairaaloissa on tärkeää tunnistaa riskialueet ja hankkia tietoa ehkäisevistä toimenpiteistä, joilla infektioiden leviäminen estetään.
 

Tietoa sairaalainfektioista

Sairaalainfektiot ovat infektioita, joita esiintyy potilailla heidän ollessaan hoidossa sairaalassa tai jossain muussa terveydenhuoltolaitoksessa ja jollaisia potilailla ei ollut heidän saapuessaan hoitolaitokseen. Potilas voi saada sairaalainfektion missä tahansa hoitoympäristössä, ja infektio voi kehittyä potilaalle myös vasta kotiin pääsyn jälkeen.

Kestävyysohjeet_800x500.jpg  


Miten sairaalainfektioita voi ehkäistä

Sairaalainfektioiden ehkäisy ei ole koskaan ollut tärkeämpää. WHO:n mukaan maailmalla ollaan yhtä mieltä siitä, että tarvitaan pikaisia toimia kasvavan antibioottiresistenssiongelman ratkaisemiseksi. Terveydenhoidossa tehokkaat infektioiden ehkäisy- ja torjuntatoimenpiteet (IPC) on yksi ratkaisu, ja kulmakivenä on käsihygienian noudattaminen. Sairaalainfektioiden ehkäisyssä käsien desinfiointiaineen ja pesupisteiden helpon saatavuuden lisäksi on elintärkeää tuntea hygieniamahdollisuudet ja tietää, miten ja milloin käsihygieniaa on hoidettava.
 
Äskettäisessä tutkimuksessa jopa kahdeksan kymmenestä terveydenhoidon ammattilaisesta totesi haluavansa tehostaa käsihygienian noudattamistaan. Tämä osoittaa, miten tietoisia sairaanhoitajat ja lääkärit ovat osastaan sairauksien ja infektioiden leviämisen estämisessä sekä heidän sitoutumistaan potilasterveyteen. Useiden sairaalaympäristöstä löytyvien hygieniatuotteiden tarjoajana me haluamme tukea terveydenhoidon ammattilaisia heidän pyrkiessään noudattamaan käsihygieniaa entistä paremmin.