Toimistoissa

Toimistot

Toimiston siivouksen laadun ja hygienian parantaminen tehokkuutta vaarantamatta on toimitilajohtajille ja toimistosiivousyrityksille jatkuva haaste, ja niin on myös vastuullisuustavoitteiden täyttäminen.  


Pandemian alettua paineita ovat vielä lisänneet lisäsiivouksen ja -desinfioinnin tarve ja ns. hybridityöskentelymallin lisääntynyt käyttö, jonka myötä toimistossa työskentelevien henkilöiden määrä vaihtelee ennakoimattomasti. Haasteiden voittamiseen ja toimiston terveellisyyden ja turvallisuuden varmistamiseen tarvitaan tehokkaita järjestelmiä ja älykkäämpiä työskentelytapoja. 


Tietoon pohjautuva siivous ja helppokäyttöiset, kesken loppumista ehkäisevät tuotteet auttavat parantamaan siivouksen laatua ja tehostamaan toimintaa. Niiden avulla tunnet hallitsevasi odottamattomatkin tilanteet, vältyt valituksilta ja luot terveellisen ja turvallisen kokemuksen kaikille toimistossa oleville. Samalla vähennät ilmastovaikutusta.