Lakisääteiset tiedot

Lakisääteiset tiedot

Käyttöehdot

 
 
Essity Aktiebolag (julk) 
 
Rekisteröity pääkonttori: Tukholma, Ruotsi 
 
Rekisteröintinumero: 556325-5511
 
Alla olevat viittaukset ”Essity” tai ”me” viittaavat Essity AB:hen (julk) tämän verkkosivuston (”sivusto”) tarjoajana, ellei tätä seuraa, että tietty sivusto tai muu palvelu ilmaisee muuta kokonaisuutta, jolloin ”Essity” viittaa sellaiseen kokonaisuuteen. Näitä käyttöehtoja sovelletaan sivustoihin ja muihin palveluihin, joissa viitataan näihin käyttöehtoihin.
 
Essity noudattaa tämän sivuston ja näiden käyttöehtojen julkaisemisessa Ruotsin lainsäädäntöä. Koska Essity Group sisältää yksiköitä eri puolilla maailmaa, pyydämme huomaamaan, että jos toinen yhtiö mainitaan tietyn sivuston tai palvelun tarjoajana, kansalliset lait kyseisen yksikön sijaintimaassa voivat edellyttää erilaisten tai lisäsääntöjen soveltamista. Tällöin sovelletaan soveltuvia kansallisia lakeja ja kyseinen yksikkö noudattaa niitä jälleen vaadittavassa määrin.

Oikeudellinen huomautus

 
 
Essity tarjoaa tämän sivuston aineiston palveluna asiakkailleen, ja aineistoa saa käyttää vain tiedonhankintatarkoituksessa. Yksittäisiä kappaleita voidaan ladata alla olevien ehtojen mukaisesti.
 
Lataamalla tämän sivuston sisältämää aineistoa hyväksyt nämä käyttöehdot. Ellet hyväksy käyttöehtoja, älä käytä sivustoa tai lataa sen sisältämää aineistoa.
 
 
 
Tavaramerkkitiedot
 
Kaikki nimet, logot ja tavaramerkit ovat Essityn, sen tytär- tai sisaryritysten tai sen lisenssinantajien tai liikekumppaneiden suojattua omaisuutta.
 
Essityn tavaramerkkejä ja tuotenimiä saa käyttää vain näissä käyttöehdoissa kuvatulla tavalla tai Essityn kirjallisella etukäteissuostumuksella.
 
Essityn tavaramerkkien käyttäminen Essityn tuotteiden mainonnassa tai myynninedistämisessä edellyttää asianmukaista tunnustamista.
 
 
 
Rajoitettu käyttö / yhden kopion käyttöoikeus
 
Tällä sivustolla oleva sisältö, kuten tekstit, grafiikat, logot, painikekuvakkeet, kuvat, äänileikkeet ja ohjelmat, on kokonaisuudessaan Essityn tai sen sisällöntuottajien omaisuutta, ja se on suojattu Ruotsin ja kansainvälisin tekijänoikeuslaein. Tällä sivustolla olevan aineiston luvaton käyttö tai jakelu voi loukata tekijänoikeuksia tai olla tavaramerkkilakien ja/tai muun lainsäädännön vastaista ja johtaa siviili- ja rikosoikeudelliseen vastuuseen.
 
Tätä sivustoa tai mitään sen osaa ei saa jäljentää, toisintaa, kopioida, myydä, jälleenmyydä tai muutoin hyödyntää kaupallisessa tarkoituksessa, jolle Essity ei nimenomaisesti ole antanut kirjallista hyväksyntää. Voit ladata yhden kappaleen kutakin Essityn sivustolta löytyvää tietoa yhdelle tietokoneelle vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen ja sisäiseen käyttöön.
 
Et saa muokata, käyttää tai siirtää tietoja missään kaupallisessa tarkoituksessa tai poistaa tiedoista mitään tekijänoikeus- tai muita omistajanoikeudellisia ilmoituksia. Suostut estämään aineiston mahdollisen luvattoman kopioinnin ja varmistamaan, että kaikki organisaatiosi työntekijät ja alihankkijat, soveltuvin osin, noudattavat näitä rajoituksia.
 
Olet vastuussa kaikkien sovellettavien tekijänoikeuslakien noudattamisesta. Vieraillessasi sivustolla saat kopioida sen sisältämää aineistoa satunnaisesti kulloisenkin tarpeesi mukaisesti ja voit tulostaa kopion omaan käyttöösi niin suuresta osasta sivuston aineistoa kuin yksityistä käyttöä varten on kohtuullista. Kaikenlainen muu käyttö on ehdottomasti kielletty. Et saa asettaa tätä sivustoa kehykseen etkä linkittää sitä muualle kuin sivuston kotisivulle ilman meidän kirjallista etukäteissuostumustamme.
 
Essity ei myönnä mitään nimenomaisia tai oletettuja oikeuksia mihinkään patentteihin, tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin tai liikesalaisuuksiin.
 
 
 
Takuiden vastuuvapauslauseke
 
Sivuston sisältämät tiedot annetaan ”sellaisenaan” ilman minkäänlaista nimenomaista tai oletettua takuuta, mukaan lukien takuut soveltuvuudesta kaupankäynnin välineeksi, aineettomien oikeuksien loukkaamattomuudesta tai sopivuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mikäli Essityn sivustolla on linkki kolmannen osapuolen verkkosivustolle, linkitys tapahtuu yksinomaan käyttäjien mukavuutta ajatellen, eikä Essity vastaa kyseisillä sivuilla olevasta sisällöstä tai sivujen tietojen paikkansapitävyydestä.
 
Essity ei vastaa missään olosuhteissa vahingoista, mukaan lukien ilman rajoitusta menetetyt voitot, liiketoiminnan keskeytyminen tai tietojen menetys, jotka ovat seurausta tietojen käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää niitä, vaikka Essitylle olisikin ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.
 
Essity ei myöskään takaa tietojen, tekstin, grafiikan, linkkien tai muiden tietoihin mahdollisesti sisältyvien kohteiden virheettömyyttä tai täydellisyyttä. Essity voi tehdä milloin tahansa muutoksia tähän sisältöön tai tässä esitettyihin tuotteisiin ilman eri ilmoitusta. Essity ei sitoudu päivittämään tällä sivustolla olevia tietoja tai muita aineistoja.
 
 
 
Käyttäjän lähettämä aineisto
 
Kaikkia tähän sivustoon siirtämiäsi tai lähettämiäsi aineistoja, tietoja tai muuta viestintää käsitellään ei-luottamuksellisena, ei-yksinomaisena, tekijänpalkkioista vapaana, peruuttamattomana, täysin jälleenlisensoitavana ja omistusoikeudettomana (”viestintä”). Essityllä ei ole viestintään liittyviä velvoitteita.
 
Essity voi näyttää, kopioida, jakaa, yhdistää ja/tai muulla tavoin käyttää viestintää siihen sisältyvien tietojen, kuvien, äänien, tekstin ja muiden kohteiden kanssa mihin tahansa kaupalliseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen.
 
Lähettäessäsi henkilökohtaisia tietoja tälle sivustolle tai muulla tavoin Essitylle annat suostumuksesi siihen, että Essity voi käyttää tietojasi niiden arviointitarkoituksiin ja Essityn tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, mihin sisältyy oikeus siirtää tiedot johonkin toiseen maahan ja julkaista ne Internetissä. Essityllä on Ruotsin lakien mukainen vastuu tällaisesta henkilökohtaisen tiedon käsittelystä. Voit ottaa yhteyttä Essityyn, jos haluat oikaista virheellisiä tietoja tai kommentoida henkilökohtaisia tietojasi muulla tavoin.
 
Sivustolla ei saa julkaista viestintää, jota voidaan pitää loukkaavana tai toisten yksityisyyttä loukkaavana tai kaupallisena markkinointina tai joka on muulla tavoin laitonta tai sopimatonta. Essity poistaa tällaisen viestinnän heti sen tultua tietoomme ja varaa itselleen oikeuden evätä sivustojemme tai palveluidemme käytön viestin lähettäjältä.
 
Facebookin kaltaisten kolmannen osapuolen tarjoamien palveluiden käyttöä voivat koskea myös kolmannen osapuolen käyttöehdot. Esimerkiksi Facebook soveltaa ”Oikeus- ja vastuulausekettaan” kaikkiin Facebookin käyttäjiin tai sivustolla kävijöihin. Suosittelemmekin lukemaan tällaiset ehdot ennen minkään kolmannen osapuolen tarjoamien palveluiden käyttämistä.
 
 
 
Muuta
 
Essity voi muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa päivittämällä tätä ilmoitusta.
 
Essity pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan (1) muuttaa tätä oikeudellista huomautusta, (2) valvoa ja poistaa sivustolle lähetettyjä tietoja ja/tai (3) estää pääsyn tälle sivustolle milloin tahansa ilman ilmoitusta.
 
Mikäli jokin tämän oikeudellisen huomautuksen ehdoista tai osista todetaan laittomaksi, pätemättömäksi tai muulla tavoin sovelluskelvottomaksi, ei tällä saa olla vaikutusta huomautuksen jäljellä olevien ehtojen ja osien voimassaoloon ja sovellettavuuteen.