Lähikuva naisen kädestä

Infektioiden hallinta pitkäaikaishoidossa

On tärkeää, että pitkäaikaishoidossa olevien infektioiden tarttumista rajoitetaan. Jäljempänä olevissa artikkeleissa kerrotaan lisää siitä, miten riskitilanteet tunnistetaan ja vältetään.
 
Tiedossa on, että ikäihmiset, kroonisesti sairaat ja tietyt riskiryhmät ovat alttiimpia infektioille ja paranevat niistä hitaammin. Vanhemmissa ikäryhmissä immuunijärjestelmä saattaa olla heikentynyt, ja niinpä komplikaatioiden ja jälkitautien riski lisääntyy. Kun ihmiset asuvat lähekkäin ja viettävät aikaansa yhdessä yhteisillä alueilla, niin kuin yleensä hoitokodeissa tapahtuu, tartuntariski on suuri. 
 
Ottaen huomioon, että infektiot leviävät helpommin henkilöstä toiseen pitkäaikaishoitoympäristössä, on erittäin tärkeää tunnistaa ne tilanteet, joissa ristikontaminaation riski on olemassa. Riskitilanteet tunnistamalla voidaan hallita ja toteuttaa hyvän käsihygienian strategioita, joilla saadaan vähennettyä infektioriskiä. Pitkäaikaishoitolaitoksissa on useita kohderyhmiä, joille on opetettava, miten käsihygieniaa hoidetaan oikein. Asukkailla, terveydenhoidon ammattilaisilla ja vierailijoilla on kaikilla oma osansa pitkäaikaishoidon turvallisuuden varmistamisessa. 
 

4ohjetta_WHO_800x500.jpg  


Pitkäaikaishoitolaitosten infektioiden hallinta – WHO:n neljä käsihygieniaa koskevaa ohjetta 

Pitkäaikaishoitolaitosten asukkaiden infektiot ovat yleisiä ja kalliita, ja niihin liittyy merkittävä kuolleisuus. Etenkin iäkkäiden hoidossa infektioiden leviäminen aiheuttaa runsaasti ongelmia. Monet asukkaat ovat alttiita tartunnoille ikääntymiseen liittyvän immuunijärjestelmän heikkenemisen ja muiden rajoitusten takia. 
 
Pitkäaikaishoidossa infektioiden tai mikro-organismien leviämisen riski on myös suuri. Tämä johtuu useista syistä, joista yksi on avoin ympäristö, jossa on monia hoitajien, vierailijoiden ja asukkaiden välisiä kosketuspisteitä. Tämä tarkoittaa, että hoitokodeissa noudatettavat varotoimet riippuvat usein paljonkin henkilökunnan yksittäisistä aloitteista ja tietotaidosta.
 
Leviämisen rajoittaminen on tärkeää niiden sekä fyysisten että taloudellisten vahinkojen estämiseksi, joita infektioiden leviäminen voi aiheuttaa pitkäaikaishoidon asukkaille. Kunnollinen käsihygienia on tärkein yksittäinen vaihe ehkäistäessä infektioita pitkäaikaishoidossa. WHO on laatinut tavan noudattaa neljää käsihygieniaa koskevaa ohjetta hoivakotien terveydenhoidossa: puhdista kädet 1) ennen asukkaan koskettamista; 2) juuri ennen puhtaan/aseptisen toimenpiteen suorittamista; 3) juuri sellaisen toimenpiteen suorittamisen jälkeen, johon liittyy ruumiinnesteille altistumisen riski, ja 4) asukkaan koskettamisen jälkeen tai kun kohtaaminen keskeytyy.
 
Ohjeistamalla sekä vierailijoita että henkilöstöä ja varmistamalla, että vettä ja saippuaa tai desinfiointiainetta on helpommin saatavilla, autat varmistamaan hyvän käsihygienian ja vähennät siten infektioiden leviämisen riskiä pitkäaikaishoitolaitoksessa. 
 
Tiedämme, että ikäihmisen hoitaminen tarkoittaa, että myös heidän hyvinvoinnistaan pidetään huolta ja että huomioidaan heidän erityistarpeensa ihonhoidon suhteen. Vaikka desinfiointiaineet ovat tehokkaita, on tarjolla pidettävä hellävaraisia saippuoita, käsivoiteita ja muita herkälle iholle sopivia tuotteita. Näin osoitat, että huolehdit ikääntyvistä asukkaista. 
 
Oletko valmis tehostamaan käsihygieniaa pitkäaikaishoitolaitoksessasi? Pyydä tiimimme jäsentä ottamaan sinuun yhteyttä.
 
 

Suositeltavat tuotteet