Pintojen puhdistaminen

Hyvän pintojen puhdistuksen ylläpitäminen

Rutiininomainen siivous ja desinfiointi sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa on tarpeen infektioiden pitämiseksi poissa ja turvallisemman ympäristön luomiseksi sekä potilaille että henkilökunnalle. Varmista, että nämä toimet suoritetaan johdonmukaisesti ja oikein, etenkin runsaasti kosketeltavilla pinnoilla, joita ovat esim. vuodepöydät, lattiat, sairaalasänkyjen turvalaidat, yöpöydät, tuolit ja ovenkahvat. Pyykin käsittelyssä, ruokailuvälineiden käytössä ja lääketieteellisen jätteen hävittämisessä on myös noudatettava rutiinikäytäntöjä. Siivoushenkilöstöllä on tärkeä rooli infektioiden leviämisen pysäyttämisessä, kun he yhdessä työtovereittensa kanssa priorisoivat riskialueita ja noudattavat siivous- ja desinfiointiohjeita.

Tähän liittyvät tuotteet