Siivooja pesemässä ikkunoita

Puhtaan työympäristön merkitys työntekijöiden hyvinvoinnille

Puhtaat ja hygieeniset toimistot vaikuttavat työntekijöiden hyvinvointiin erittäin paljon. Voit lukea jäljempänä olevista artikkeleista, kuinka työpaikkakokemusta voi parantaa siivouksen optimoinnin avulla. Siinä kerrotaan myös siitä, miten saavutat tämän jo olemassa olevilla resursseilla mutta uuden teknologian avustamana.

 

Toimitilajohtajana haluat tarjota saumattoman kokemuksen ilman valituksia. Tilanteiden hallinta on kuitenkin vaikeaa ja toimintojen sujuvoittaminen jatkuvien kustannuspaineiden alla vielä vaikeampaa. Puhdas ja terveellinen työympäristö vaikuttaa erittäin paljon henkilöstön tyytyväisyyteen, hyvinvointiin ja tuottavuuteen ja voi jopa auttaa uusien pätevien työntekijöiden houkuttelussa ja nykyisten töissä pitämisessä. 


Tutkimusten mukaan 72 % työntekijöistä ei halua suositella työnhakijoille yritystä, jonka toimistohygienia on huonoa, ja 70 % on sitä mieltä, että huono toimistohygienia todellakin vaikuttaa heidän kokonaistyötyytyväisyyteensä*. Toisin sanoen työympäristö vaikuttaa työntekijöiden kokonaistyytyväisyyteen, ja hygienia on tässä ratkaiseva seikka. Tutkimuksissa on ilmennyt myös, että useimmin valitetaan saniteettitiloista. Siksi jatkuvasti laadukas siivous on välttämätöntä. Tämä on olennaista etenkin nyt, kun hygieniasta on tullut ensiarvoisen tärkeää.


Toimistojen työskentelytilat kehittyvät jatkuvasti ja siirtyvät joustavampiin ja toimintopohjaisiin pohjaratkaisuihin. Tämä vaikuttaa työntekijöiden liikkumiseen toimistotilassa, ja siivouksen jatkuvan laadukkuuden varmistaminen onkin tämäntyyppisessä dynaamisessa ympäristössä vaativaa. On varsinainen haaste pitää kaikki toimiston näkökohdat hallinnassa ja toimia enemminkin etu- kuin jälkikäteen.


Työympäristön pitämiseen jatkuvasti terveellisenä ja puhtaana tarvitaan uusia ja älykkäämpiä työskentelytapoja. Innovatiivisten ja toimivien suuren kapasiteetin ratkaisujen ja tietoon pohjautuvan siivouksen avulla voit toimia tehokkaammin, säästää aikaa ja parantaa siivoojien, toimistotyöntekijöiden ja omaa työympäristöäsi. Tunnet hallitsevasi toiminnot – ja voit olla rauhallisin mielin.


Lue lisää siitä, miten reaaliaikainen tieto voi auttaa jatkuvasti laadukkaan siivouksen toteuttamista. 


Lue lisää täältä

 

 

tork_datadrivencleaning_male_cleaner_tablet_800x500.jpg   


Käytä tietoon pohjautuvaa siivousta parantaaksesi siivouksen laatua, hygieniatasoa ja toiminnan tehokkuutta 

Pandemia-aikana ihmisillä on ollut voimakas tarve tuntea olonsa turvalliseksi työpaikalla. Itse asiassa jopa 71 % työntekijöistä odottaa, että työnantaja järjestää ylimääräisiä siivouskäyntejä hyvän hygieniatason varmistamiseksi****. Siivouksen ja hygienian laatuun kohdistuvien tiukempien vaatimusten myötä myös tehokkuuden ja siivousresurssien maksimoinnin tarve on kasvanut. Tietoon pohjautuvaan siivoukseen siirtyminen voi auttaa tämän saavuttamisessa. 
 
Varmista laatu ja vähennä valituksia
Yhä useammat toimitilajohtajat tiedostavat, että digitaaliset ratkaisut voivat auttaa heitä varmistamaan siivouksen laadun, mikä on tietysti täysin totta. Itse asiassa on osoitettu, että tietoon pohjautuvan siivouksen avulla asiakastyytyväisyys voi parantua jopa 30 %*****. Näin käy, kun toiminta tehostuu ja siivoojat saavat optimoitua resurssien käytön ja luotua turvallisemman ympäristön. 
 
Käytä aika tehokkaasti
Siksi niin monet edistykselliset yritykset ovat valinneet Tork Vision Siivouksen – maailman johtavan tilojenhallintaratkaisun. Tämän ratkaisun ansiosta siivoojat voivat tarkastella reaaliaikaisia tietoja tabletilla tai älypuhelimella ja ratkaista ongelmat ennen kuin ne muuttuvat valituksiksi.
 
Paranna laatua ja tehosta toimintaa
Järjestelmän ansiosta siivoojat tietävät tarkalleen, missä ja milloin heitä tarvitaan, ja pysyvät siivoustilanteessa aina askeleen edellä. Lisäksi järjestelmä auttaa siivoojia ylittämään tilojen hygieenisyyttä koskevat odotukset kaikkein dynaamisimmilla ja vaativimmillakin työpaikoilla sekä parantamaan siivouksen laatua vähemmällä vaivalla. Näin valitukset vähenevät, ja toimintaa voidaan hallita ja optimoida paremmin. Työt pysyvät hallinnassa ja mieli rauhallisena. 
 
Edistä ympäristöystävällisyyttä ja hyvinvointia
Tork Vision Siivous edistää myös toiminnan ympäristöystävällisyyttä, kun annostelijat täytetään ainoastaan tarpeen mukaan ja jätettä syntyy vähemmän. Lisäksi tämä uusi työskentelytapa vähentää stressiä ja lisää motivaatiota, kun siivoojat tietävät jokaisen tehtävän olevan tärkeä. 

Haluatko lisätietoa Tork Vision Siivouksesta?

Voit lukea lisää täältä.
”Tietoon pohjautuvan siivouksen ansiosta tiedämme, milloin annostelijat ovat lähes tyhjiä ja vältymme yllätyksiltä. Teemme päätökset faktojen, emme luulon perusteella.”
Sander Borggreve, Facility Manager, WTC Amsterdam

Tork Vision Siivouksen arvo

Tuotesuositukset

Viitteet

*CEBR-tutkimus
**Toimistohygieniaa käsittelevä Tork-raportti 2018
*** Mittaus kattoi lähes 13 000 järjestelmään liitettyä annostelijaa, joita tarkasteltiin kesä–joulukuussa 2019 (perusteena kuukausittainen aika, jolloin annostelijan tila on ”tyhjä”, verrattuna kuukausittaiseen kokonaisaikaan).
****Essityn vuonna 2020 Kantarilla teettämä tutkimus. 
*****Kahdessa Tork Vision Siivous -järjestelmällä varustetussa ja kahdessa perinteisesti ylläpidetyssä ja varustetussa saniteettitilassa käyneiden tyytyväisyyden mittaus ISSA/Interclean-messuilla toukokuussa 2016. 
 
Huomautus: Tork Vision Siivous tunnettiin aiemmin nimellä Tork EasyCube®.