Kaksi naista keskustelemassa, ja etualalla on tabletti

Varmista aina jatkuva ja tasainen laatu

Rakennuspalveluissa on olennaista, että siivouksen laatu pysyy tasaisena. Olemme laatineet kaksi artikkelia, joissa jaamme tietoa ja annamme suosituksia. Ensimmäisessä kerromme, miksi siivouksen laadun tasaisuus on niin tärkeää, ja toisessa neuvomme, miten siivous pidetään aina yhtä laadukkaana.

 

Uudet odotukset
Pandemia on luonut uusia odotuksia, joiden mukaan tulisi siivota useammin ja enemmän. Uusiin siivousmääräyksiin, -protokolliin ja -menetelmiin sopeutuminen vaatii lisäkoulutusta ja voi aiheuttaa henkilöstöongelmia, kun tulisi siivota enemmän samoilla – tai jopa pienemmillä – resursseilla. Lisäksi edellytetään siivouksen ja hygieniatason todistamista, mikä puolestaan lisää hallinnollista työtä ja raportointia, jotta voidaan pysyä uusien standardien tasalla.
 
Asiakkaiden vaihtuvuus
Siivoaminen on yksi useimmin ulkoistetuista palveluista oppilaitosten, hotellien, sairaaloiden ja vähittäismyynnin kaltaisilla segmenteillä sekä liiketiloissa ja asuinrakennuksissa. Silti siivousyritykset menettävät tilastojen mukaan vuosittain keskimäärin jopa 55 % kokonaisasiakasmäärästään siivouksen huonon laadun vuoksi*. Uusia asiakkaita houkuttelevat tyypillisesti kilpailukykyiset hinnat ja tasokas palvelu. Siivouksen tasainen laatu tulee siis varmistaa, jotta asiakkaat eivät vaihda palveluntarjoajaa. Siivouksen laatu on erityisen keskeisessä roolissa etenkin nyt, kun hygienia on tärkeämpää kuin koskaan. 
 
Paranna laatua ja tehosta toimintaa
Siivouksen laadun ja hyvän hygieniatason ylläpitäminen tai parantaminen on merkittävä haaste, etenkin kun toisaalta halutaan myös toimia tehokkaammin. Jos aiemmin on keskitytty laadun ja asiakastyytyväisyyden parantamiseen, tehokkuus on kärsinyt – tai päinvastoin: jos on yritetty luoda säästöjä ajan ja siivousresurssien kautta, on tingitty työn laadusta. Nykyään teknologia ja innovaatiot voivat auttaa saavuttamaan kummankin päämäärän: laatu ja asiakastyytyväisyys paranevat ja työ on tehokkaampaa. 
 
Paranna henkilöstön motivaatiota
Tietoon pohjautuva siivous tarjoaa uuden ja älykkäämmän työskentelytavan, joka säästää aikaa ja parantaa tehokkuutta. Siivous- ja täyttötarpeista saatavien reaaliaikaisten tietojen avulla sinä ja henkilöstösi voitte optimoida resurssit ja ennakoida tilanteita sen sijaan, että toimisitte aina samalla tavalla. Kun siivoojat tietävät, missä ja milloin tulee siivota, tarpeettomat siivouskäynnit ja annostelijoiden tarkistukset voidaan jättää pois ja aikaa säästyy tärkeisiin tehtäviin, kuten kosketuspisteiden siivoamiseen. Tämän uuden työtavan ansiosta sinä ja siivoojat saatte tilanteesta paremman yleiskuvan ja hallitsette kokonaisuuden, mikä puolestaan lisää motivaatiota sekä vähentää stressiä ja fyysistä rasitusta. Tietoon pohjautuva siivous on vallankumouksellinen tapa tehostaa työtä, parantaa laatua ja vahvistaa henkilöstön sitoutumista. 

 
Haluatko oppia varmistamaan siivouspalveluiden tasaisen laadun? 

Tork Vision Siivous -järjestelmän arvo liiketoiminnalle

”Tietoon pohjautuva siivous muuttaa alaa. Ensinnäkin se tehostaa toimintaa ratkaisevasti. Toiseksi se parantaa henkilöstön motivaatiota. Kolmanneksi se luo uuden, korkeamman siivousstandardin asiakkaillemme. Reaalisaikaisen tiedon avulla lisäämme markkinoiden suorituskykyä kokonaisuudessaan.”
Jean Dussaix, Senior Global Category Buyer, Sodexo

tork_easycube_tablet_passengerterminals_800x500.jpg  


On aika päivittää tietoon pohjautuvaan siivoukseen

Nykyään innovaatiot ja uusi teknologia ohjaavat muutosta ja siivousresurssien käytön optimointia lähes joka alalla. Siivousala ei ole tässä poikkeus: jos tilat ovat suuret ja sokkeloiset, myös siivottavia kohteita on paljon ja kävijämäärät vaihtelevat. Tällöin tietoon pohjautuva siivous auttaa parantamaan siivouksen laatua, toiminnan tehokkuutta ja hygieniatasoa. Lisäksi siivoojien työympäristö muuttuu mielekkäämmäksi ja vähemmän stressaavaksi.
  
Siirry digitaaliaikaan
Siirtyminen kiinteistä siivousaikatauluista tieto- ja tarvepohjaiseen siivoukseen vie laadun, tehokkuuden ja hygieenisyyden aivan uudelle tasolle. Järjestelmään liitetyt laitteet ja ohjelmisto seuraavat kävijämääriä ja täyttötasoja sekä tuottavat tietoa todellisista siivoustarpeista. Näin sinä ja tiimisi pysytte aina askeleen edellä ja voitte suorittaa tarvittavat toimenpiteet oikeassa paikassa oikeaan aikaan. 
 
Numerot kertovat kaiken
Nykyisiltä Tork-asiakkailta koottujen tietojen mukaan digitaaliseen järjestelmään siirtyminen on auttanut varmistamaan, että annostelijoissa on tuotteita 99 % ajasta** ja säästämään jopa 20 % siivousaikaa*****. Henkilöstö on motivoituneempaa ja vähemmän stressaantunutta ja toimii tehokkaammin. Työntekijät myös kokevat työnsä merkityksellisemmäksi, kun he tietävät, että jokaisella tehtävällä on väliä. Siksi niin monet edistykselliset yritykset ovat päättäneet siirtyä käyttämään Tork Vision Siivous -ohjelmistoa, maailman johtavaa tietoon pohjautuvaan siivoukseen tarkoitettua tilojenhallintaratkaisua. Kannusta siivoustiimiäsi varmistamaan uusi hygieniastandardi Tork Vision Siivous -ohjelman ja reaaliaikaisen tiedon avulla. Näin tarjoat heille uuden ja älykkäämmän työskentelytavan, joka parantaa siivouskäytäntöjä ja säästää aikaa.

Rekisteröidy ja varaa Tork Vision Siivous -pikaesittely

Tietoon pohjautuva siivous auttaa parantamaan siivousta kolmella tärkeällä tavalla:

Suositeltavat tuotteet

Viitteet

*Siivousalan analyysi 2017 – kustannukset ja trendit. 
**Mittaus kattoi lähes 13 000 järjestelmään liitettyä annostelijaa, joita tarkasteltiin vuoden 2019 kesäkuun ja joulukuun välisenä aikana (perusteena kuukausittainen aika, jolloin annostelijan tila on ”tyhjä”, verrattuna kuukausittaiseen kokonaisaikaan).
***Perustuu annostelijatarkistuksia koskevaan asiakaspalautteeseen kuuden kuukauden ajalta. Palautteet kerättiin osittain ennen Tork Vision Siivos -järjestelmän asentamista ja osittain sen asentamisen jälkeen (kesä–joulukuussa 2019). Mitattu 16 kohteessa, jotka on liitetty Tork Vision Siivous -järjestelmään. Kukin annostelijatarkistus kesti noin 20 sekuntia. 
****Kahdessa Tork Vision Siivous -järjestelmällä varustetussa ja kahdessa perinteisesti ylläpidetyssä ja varustetussa saniteettitilassa käyneiden tyytyväisyyden mittaus ISSA/Interclean-messuilla toukokuussa 2016. 
*****Perustuu kolmen Tork Vision Siivous -asiakkaan saamiin dokumentoituihin tuloksiin, mitattu ennen Tork Vision Siivous -järjestelmän käyttöönottoa ja sen jälkeen. 

Huomautus: Tork Vision Siivous tunnettiin aiemmin nimellä Tork EasyCube®.