Tork laudesuoja, arkki
 • Tork laudesuoja, arkki
 • Tork laudesuoja, arkki
473198

Tork laudesuoja, arkki

Tork laudesuoja, arkki
 • Tork laudesuoja, arkki
 • Tork laudesuoja, arkki

Kuvaus

Lisää asiakkaittesi mukavuutta ja hygieniaa Tork laudesuoja-arkeilla.
4023 0083 Nordic EcolabelSCS-COC-008408 FSC Mix Virgin and Rec.fibre

Tuote- ja toimitustiedot

Laatu
Premium
Pituus taittamattomana
40 cm
Leveys taittamattomana
40 cm
Pituus taitettuna
20 cm
Leveys taitettuna
20 cm
Kerros
3
Väri
Valkoinen

Toimitustiedot

Kuluttajayksiköt
Kuljetusyksiköt
Kuormalava
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
6413200589024
6413200991469
6413200340304
Pakkausmateriaali
Inner Box
Carton
-
Kappaletta
150
600 (4 CON)
12000 (20 TRP)
Bruttopaino
1763 g
7.4 kg
147.84 kg
Korkeus
187 mm
392 mm
934 mm
Pituus
207 mm
438 mm
1200 mm
Leveys
207 mm
226 mm
800 mm
Nettopaino
1658 g
6.6 kg
132.64 kg
Määrä
8.01 dm3
38.8 dm3
0.78 m3
Kerroksia kuormalavaa kohti
-
-
2
Kuljetusyksiköitä kerrosta kohti
-
-
10
Kuluttajayksiköt
(PAL)
EAN
6413200589024
Pakkausmateriaali
Inner Box
Kappaletta
150
Bruttopaino
1763 g
Korkeus
187 mm
Pituus
207 mm
Leveys
207 mm
Nettopaino
1658 g
Määrä
8.01 dm3
Kerroksia kuormalavaa kohti
-
Kuljetusyksiköitä kerrosta kohti
-
Kuljetusyksiköt
(TRP)
EAN
6413200991469
Pakkausmateriaali
Carton
Kappaletta
600 (4 CON)
Bruttopaino
7.4 kg
Korkeus
392 mm
Pituus
438 mm
Leveys
226 mm
Nettopaino
6.6 kg
Määrä
38.8 dm3
Kerroksia kuormalavaa kohti
-
Kuljetusyksiköitä kerrosta kohti
-
Kuormalava
(PAL)
EAN
6413200340304
Pakkausmateriaali
-
Kappaletta
12000 (20 TRP)
Bruttopaino
147.84 kg
Korkeus
934 mm
Pituus
1200 mm
Leveys
800 mm
Nettopaino
132.64 kg
Määrä
0.78 m3
Kerroksia kuormalavaa kohti
2
Kuljetusyksiköitä kerrosta kohti
10

Sisältö

Tämä tuote on valmistettu

Tuoreet kuidut

Kierrätyskuidut

Kemikaalit

Pakkausmateriaali on valmistettu paperista tai muovista.

Materiaali

Tuoreet kuidut ja kierrätyskuidut

Paperinvalmistusprosessissa käytetään sekä tuoretta kuitua että kierrätyspaperia. Massan valinta perustuu tuotevaatimuksiin ja massan saatavuuteen, jotta massaa käytettäisiin mahdollisimman tehokkaasti.

Paperin kierrätys on raaka-aineen tehokasta käyttöä, kun puun kuituja käytetään useammin kuin kerran.

Talteen otetun paperin laadulle ja puhtaudelle asetetaan korkeat vaatimukset jokaista vaihetta ajatellen (keräys, lajittelu, kuljetus, säilytys, käyttö), millä varmistetaan tuotteiden turvallisuus ja hygieenisyys.

Kierrätyskuituja voidaan valmistaa erityyppisistä talteen otetuista papereista, kuten kerätyistä sanoma- ja aikakauslehdistä, toimistojen paperijätteestä, paperikupeista ja -mukeista, aaltopahvilaatikoista ja paperikäsipyyhkeistä. Kierrätyspaperin laatu valitaan kullekin tuotteelle erikseen, riippuen tuotteen erityisvaatimuksista toimivuuden ja valkoisuusasteen suhteen. Paperi liuotetaan veteen, pestään ja käsitellään kemikaaleilla korkeassa lämpötilassa ja seulotaan epäpuhtauksien erottamiseksi.

Tuorekuitumassaa valmistetaan havu- tai lehtipuusta. Puu käsitellään kemiallisin ja/tai mekaanisin menetelmin, joissa selluloosakuidut erotellaan ja ligniini sekä muut jäteaineet poistetaan.Paperiin käytettävän massan valkaiseminen on pääasiassa prosessi, jossa poistetaan aineita, joilla voisi olla negatiivinen vaikutus lopputuotteen tärkeisiin ominaisuuksiin, esimerkiksi massan puhtauteen, imukykyyn, vahvuuteen ja väriin. Nykyään tuorekuitumassan valkaisuun käytetään kahta eri menetelmää: ECF (lähes klooriton menetelmä), jossa käytetään klooridioksidia, ja TCF (täysin klooriton menetelmä), jossa käytetään otsonia, happea ja vetyperoksidia.

Kierrätyskuitumassa valkaistaan kloorittomilla valkaisuaineilla (vetyperoksidi ja natriumditioniitti).

Kemikaalit

Kaikki kemikaalit (prosessin apu- ja lisäaineet) arvioidaan ympäristönäkökohtien, työterveyden ja -turvallisuuden sekä tuoteturvallisuuden näkökulmasta.

Tuotteen toimivuuden parantamiseksi käytämme lisäaineita:

 • Märkälujuutta lisäävät aineet (puhdistusliinoihin ja käsipyyhkeisiin)
 • Kuivalujuutta lisäävät aineet (käytetään yhdessä paperimassan mekaanisen käsittelyn kanssa valmistettaessa lujuutta vaativia tuotteita, kuten puhdistusliinoja)
 • Värikkäiden papereiden valmistuksessa lisätään väriaineita ja kiinnitysaineita (varmistamaan värin pysyvyys)
 • Tuotteisiin, joita käytetään tulostukseen, käytetään tulostusmusteita (kantaja- ja kiinnitysaineita sisältäviä pigmenttejä)
 • Monikerroksisiin tuotteisiin käytetään usein vesiliukoista liimaa tuotteen eheyden varmistamiseksi

Useimmissa tuotantolaitoksissamme ei käytetä optisia valkaisuaineita, mutta niitä on usein jäljellä kierrätyspaperissa, koska niitä käytetään tulostuspaperissa.

Emme käytä pehmennysaineita ammattitason hygieniatuotteissa.

Tuotteiden korkea laatu varmistetaan laadun- ja hygienianhallintajärjestelmillä koko tuotanto-, säilytys- ja kuljetusprosessin ajan.

Paperin tuotantoprosessien ja tuotteiden laadun ylläpitämistä tukevat seuraavat kemikaalit ja prosessissa käytettävät apuaineet:

 • vaahtoamisen estoaineet (pintajännitystä alentavat ja dispersioaineet)
 • pH-arvon säätelyssä käytettävät aineet (natriumhydroksidi ja rikkihappo)
 • retentioaineet (kemikaalit, jotka edistävät pienten kuitujen kiinnittymistä ja estävät näin kuituhukkaa)
 • pinnoituskemikaalit (auttavat paperin ryppyyntymisen estämisessä ja tekevät paperista pehmeän ja imukykyisen)

Kierrätyskuidun hyödyntämisessä käytämme:

 • Massan valmistuksen apuaineet (kemikaalit, jotka auttavat märän, lujan paperin uudelleenkuidutuksessa)
 • Flokkulantit (auttavat tulostusmusteen ja täyteaineiden irrottamisessa kierrätyspaperista)
 • Valkaisuaineet (lisäävät kierrätyspaperimassan kirkkautta)

Jäteveden puhdistamisessa käytämme flokkulantteja ja biologisen vedenpuhdistuksen vaatimia ravinteita, joilla varmistetaan, etteivät tehtaamme vaikuta haitallisesti  vedenlaatuun.

Ympäristösertifikaatti

Tämä tuote on FSC®-sertifioitu, ja sillä on sertifikaattinumero SCS-COC-008408.

Tälle tuotteelle on myönnetty pohjoismainen ympäristömerkki ja sertifikaattinumero 4023 0083.

Pakkaukset

Pakkauksia ja pakkausjätettä koskevan direktiivin (94/62/EY) noudattaminen: Kyllä

Artikkelin luontipäivämäärä ja viimeisin muutospäivämäärä

Luontipäivämäärä: 19-04-2019
Muutoksen päivämäärä: 21-02-2024

Tuotanto

Tämä tuote valmistetaan tehtaalla External FI.

Hävittäminen

Tuotetta käytetään pääasiassa henkilökohtaisen hygienian hoitoon ja se voidaan hävittää tavanomaisen talousjätteen mukana.

Oy Essity Finland AB, Itsehallintokuja 602600 Espoo, Suomi