Tork Mid-size hylsytön WC-paperi T7
 • Tork Mid-size hylsytön WC-paperi T7
 • Tork Mid-size hylsytön WC-paperi T7
 • Tork Mid-size hylsytön WC-paperi T7
472199

Tork Mid-size hylsytön WC-paperi T7

Tork Mid-size hylsytön WC-paperi T7
 • Tork Mid-size hylsytön WC-paperi T7
 • Tork Mid-size hylsytön WC-paperi T7
 • Tork Mid-size hylsytön WC-paperi T7

Kuvaus

Tork Twin annostelija Mid-size hylsyttömälle WC-paperille T7 sopii ihanteellisesti saniteettitiloihin, joissa on vähän tai kohtalaisesti kävijöitä ja joissa keskitytään erityisesti kävijöiden tyytyväisyyteen. Tehokkuus ja WC-paperin jatkuva saatavuus on turvattu, kun annostelijan sisään mahtuu kaksi täyttä Mid-size-rullaa. Tork Mid-size hylsytön WC-paperi T7 tasapainottaa kustannukset ja toimivuuden.
 • Hylsyttömät rullat eivät muodosta jätettä
 • Kompaktit keskikokoiset rullat: kukin vastaa 4–5 perinteistä wc-paperirullaa
 • Houkutteleva kuviointi: suunniteltu luomaan upea vaikutelma
SA-COC-008266 FSC MixSE/004/001 EU Ecolabel

Tuote- ja toimitustiedot

Järjestelmä
T7 - Mid-size hylsytön WC-paperi -järjestelmä
Laatu
Advanced
Rullan pituus
103.5 m
Rullan leveys
9.3 cm
Rullan halkaisija
13.1 cm
Arkkien määrä
900
Arkin pituus
11.5 cm
Kerros
2
Painatus
Ei
Kohokuviointi
Kyllä
Väri
Valkoinen

Toimitustiedot

Kuluttajayksiköt
Kuljetusyksiköt
Kuormalava
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540657203
7322540657449
7322540698398
Pakkausmateriaali
none
Plastic
-
Kappaletta
1
36 (36 CON)
756 (21 TRP)
Bruttopaino
317.6 g
11.5 kg
242.13 kg
Korkeus
93 mm
186 mm
1452 mm
Pituus
130 mm
780 mm
1200 mm
Leveys
130 mm
390 mm
800 mm
Nettopaino
317.6 g
11.4 kg
240.14 kg
Määrä
1.57 dm3
56.58 dm3
1.19 m3
Kerroksia kuormalavaa kohti
-
-
7
Kuljetusyksiköitä kerrosta kohti
-
-
3
Kuluttajayksiköt
(PAL)
EAN
7322540657203
Pakkausmateriaali
none
Kappaletta
1
Bruttopaino
317.6 g
Korkeus
93 mm
Pituus
130 mm
Leveys
130 mm
Nettopaino
317.6 g
Määrä
1.57 dm3
Kerroksia kuormalavaa kohti
-
Kuljetusyksiköitä kerrosta kohti
-
Kuljetusyksiköt
(TRP)
EAN
7322540657449
Pakkausmateriaali
Plastic
Kappaletta
36 (36 CON)
Bruttopaino
11.5 kg
Korkeus
186 mm
Pituus
780 mm
Leveys
390 mm
Nettopaino
11.4 kg
Määrä
56.58 dm3
Kerroksia kuormalavaa kohti
-
Kuljetusyksiköitä kerrosta kohti
-
Kuormalava
(PAL)
EAN
7322540698398
Pakkausmateriaali
-
Kappaletta
756 (21 TRP)
Bruttopaino
242.13 kg
Korkeus
1452 mm
Pituus
1200 mm
Leveys
800 mm
Nettopaino
240.14 kg
Määrä
1.19 m3
Kerroksia kuormalavaa kohti
7
Kuljetusyksiköitä kerrosta kohti
3

Sisältö

Tämä tuote on valmistettu

Tuoreet kuidut

Kierrätyskuidut

Kemikaalit

Pakkausmateriaali on valmistettu paperista tai muovista.

Materiaali

Tuoreet kuidut ja kierrätyskuidut

Paperinvalmistusprosessissa käytetään sekä tuoretta kuitua että kierrätyspaperia. Massan valinta perustuu tuotevaatimuksiin ja massan saatavuuteen, jotta massaa käytettäisiin mahdollisimman tehokkaasti.

Paperin kierrätys on raaka-aineen tehokasta käyttöä, kun puun kuituja käytetään useammin kuin kerran.

Talteen otetun paperin laadulle ja puhtaudelle asetetaan korkeat vaatimukset jokaista vaihetta ajatellen (keräys, lajittelu, kuljetus, säilytys, käyttö), millä varmistetaan tuotteiden turvallisuus ja hygieenisyys.

Kierrätyskuituja voidaan valmistaa erityyppisistä talteen otetuista papereista, kuten kerätyistä sanoma- ja aikakauslehdistä, toimistojen paperijätteestä, paperikupeista ja -mukeista, aaltopahvilaatikoista ja paperikäsipyyhkeistä. Kierrätyspaperin laatu valitaan kullekin tuotteelle erikseen, riippuen tuotteen erityisvaatimuksista toimivuuden ja valkoisuusasteen suhteen. Paperi liuotetaan veteen, pestään ja käsitellään kemikaaleilla korkeassa lämpötilassa ja seulotaan epäpuhtauksien erottamiseksi.

Tuorekuitumassaa valmistetaan havu- tai lehtipuusta. Puu käsitellään kemiallisin ja/tai mekaanisin menetelmin, joissa selluloosakuidut erotellaan ja ligniini sekä muut jäteaineet poistetaan.Paperiin käytettävän massan valkaiseminen on pääasiassa prosessi, jossa poistetaan aineita, joilla voisi olla negatiivinen vaikutus lopputuotteen tärkeisiin ominaisuuksiin, esimerkiksi massan puhtauteen, imukykyyn, vahvuuteen ja väriin. Nykyään tuorekuitumassan valkaisuun käytetään kahta eri menetelmää: ECF (lähes klooriton menetelmä), jossa käytetään klooridioksidia, ja TCF (täysin klooriton menetelmä), jossa käytetään otsonia, happea ja vetyperoksidia.

Kierrätyskuitumassa valkaistaan kloorittomilla valkaisuaineilla (vetyperoksidi ja natriumditioniitti).

Kemikaalit

Kaikki kemikaalit (prosessin apu- ja lisäaineet) arvioidaan ympäristönäkökohtien, työterveyden ja -turvallisuuden sekä tuoteturvallisuuden näkökulmasta.

Tuotteen toimivuuden parantamiseksi käytämme lisäaineita:

 • Märkälujuutta lisäävät aineet (puhdistusliinoihin ja käsipyyhkeisiin)
 • Kuivalujuutta lisäävät aineet (käytetään yhdessä paperimassan mekaanisen käsittelyn kanssa valmistettaessa lujuutta vaativia tuotteita, kuten puhdistusliinoja)
 • Värikkäiden papereiden valmistuksessa lisätään väriaineita ja kiinnitysaineita (varmistamaan värin pysyvyys)
 • Tuotteisiin, joita käytetään tulostukseen, käytetään tulostusmusteita (kantaja- ja kiinnitysaineita sisältäviä pigmenttejä)
 • Monikerroksisiin tuotteisiin käytetään usein vesiliukoista liimaa tuotteen eheyden varmistamiseksi

Useimmissa tuotantolaitoksissamme ei käytetä optisia valkaisuaineita, mutta niitä on usein jäljellä kierrätyspaperissa, koska niitä käytetään tulostuspaperissa.

Emme käytä pehmennysaineita ammattitason hygieniatuotteissa.

Tuotteiden korkea laatu varmistetaan laadun- ja hygienianhallintajärjestelmillä koko tuotanto-, säilytys- ja kuljetusprosessin ajan.

Paperin tuotantoprosessien ja tuotteiden laadun ylläpitämistä tukevat seuraavat kemikaalit ja prosessissa käytettävät apuaineet:

 • vaahtoamisen estoaineet (pintajännitystä alentavat ja dispersioaineet)
 • pH-arvon säätelyssä käytettävät aineet (natriumhydroksidi ja rikkihappo)
 • retentioaineet (kemikaalit, jotka edistävät pienten kuitujen kiinnittymistä ja estävät näin kuituhukkaa)
 • pinnoituskemikaalit (auttavat paperin ryppyyntymisen estämisessä ja tekevät paperista pehmeän ja imukykyisen)

Kierrätyskuidun hyödyntämisessä käytämme:

 • Massan valmistuksen apuaineet (kemikaalit, jotka auttavat märän, lujan paperin uudelleenkuidutuksessa)
 • Flokkulantit (auttavat tulostusmusteen ja täyteaineiden irrottamisessa kierrätyspaperista)
 • Valkaisuaineet (lisäävät kierrätyspaperimassan kirkkautta)

Jäteveden puhdistamisessa käytämme flokkulantteja ja biologisen vedenpuhdistuksen vaatimia ravinteita, joilla varmistetaan, etteivät tehtaamme vaikuta haitallisesti  vedenlaatuun.

Ympäristösertifikaatti

Tälle tuotteelle on myönnetty EU-ympäristömerkki ja sertifikaattinumero SE/004/001.

Tämä tuote on FSC®-sertifioitu, ja sillä on sertifikaattinumero SA-COC-008266.

Pakkaukset

Pakkauksia ja pakkausjätettä koskevan direktiivin (94/62/EY) noudattaminen: Kyllä

Artikkelin luontipäivämäärä ja viimeisin muutospäivämäärä

Luontipäivämäärä: 24-04-2020
Muutoksen päivämäärä: 19-01-2024

Tuotanto

Tämä tuote valmistetaan tehtaalla Skelmersdale GB ja sertifioidaan seuraavien mukaisesti: ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), OHSAS 18001 and FSC Chain-Of-Custody.

Hävittäminen

Tämä tuote soveltuu hävitettäväksi tavanomaisen kunnallisen viemäriverkoston kautta.

Oy Essity Finland AB, Itsehallintokuja 602600 Espoo, Suomi