Tork Basic paperipyyhe 1-kertainen
 • Tork Basic paperipyyhe 1-kertainen
 • Tork Basic paperipyyhe 1-kertainen
130002

Tork Basic paperipyyhe 1-kertainen

Tork Basic paperipyyhe 1-kertainen
 • Tork Basic paperipyyhe 1-kertainen
 • Tork Basic paperipyyhe 1-kertainen

Kuvaus

Tork paperipyyhe on suunniteltu mahdollisimman helpoksi annostella Tork-annostelijasta pesupisteelle. HACCP Internationalin sertifikaatti varmistaa, että tätä tuotetta voidaan käyttää turvallisesti elintarviketuotanto- ja ruoanvalmistusympäristöissä.
 • Erityispitkä rulla ympäristöihin, joissa elintarvikkeita käsitellään erittäin runsaasti – aikaa säästyy, kun ylläpitoa tarvitaan vähemmän.
 • Märkiin tiloihin suunniteltu paperi, joka auttaa ylläpitämään tehokkuutta kosteissa ympäristöissä taaten näin mahdollisimman mukavat työolosuhteet ja ajan säästön
 • Elintarvikekäyttöön sertifioidut rullat takaavat paperin laadukkuuden ja tuoteturvallisuuden
 • Sininen paperi näkyy paremmin ja on jäljitettävissä elintarvikemateriaaleista tehostaen näin elintarviketuotannon turvallisuutta
 • Nippuja on helppo lisätä, ja näin vältetään paperin loppuminen kesken
Tork Easy Handling® -laatikko – helpompaan kantamiseen, avaamiseen ja pakkausjätteen hävittämiseen54914 U 21 Food contact approved certified by a third partySA-COC-008266 FSC RecycledSE/004/001 EU Ecolabel

Tuote- ja toimitustiedot

Järjestelmä
W6 - Tork Performance Washstation Dispenser
Laatu
Universal
Rullan pituus
250 m
Rullan leveys
19.5 cm
Rullan halkaisija
19 cm
Hylsyn sisähalkaisija
3.8 cm
Kerros
1
Väri
Sininen

Toimitustiedot

Kuluttajayksiköt
Kuljetusyksiköt
Kuormalava
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322541442259
7322541442242
7322541464435
Pakkausmateriaali
none
Carton
-
Kappaletta
1
6 (6 CON)
168 (28 TRP)
Bruttopaino
2171.3 g
13.6 kg
381.11 kg
Korkeus
190 mm
214 mm
1648 mm
Pituus
195 mm
580 mm
1200 mm
Leveys
195 mm
378 mm
800 mm
Nettopaino
2145 g
12.9 kg
360.36 kg
Määrä
7.23 dm3
46.92 dm3
1.31 m3
Kerroksia kuormalavaa kohti
-
-
7
Kuljetusyksiköitä kerrosta kohti
-
-
4
Kuluttajayksiköt
(PAL)
EAN
7322541442259
Pakkausmateriaali
none
Kappaletta
1
Bruttopaino
2171.3 g
Korkeus
190 mm
Pituus
195 mm
Leveys
195 mm
Nettopaino
2145 g
Määrä
7.23 dm3
Kerroksia kuormalavaa kohti
-
Kuljetusyksiköitä kerrosta kohti
-
Kuljetusyksiköt
(TRP)
EAN
7322541442242
Pakkausmateriaali
Carton
Kappaletta
6 (6 CON)
Bruttopaino
13.6 kg
Korkeus
214 mm
Pituus
580 mm
Leveys
378 mm
Nettopaino
12.9 kg
Määrä
46.92 dm3
Kerroksia kuormalavaa kohti
-
Kuljetusyksiköitä kerrosta kohti
-
Kuormalava
(PAL)
EAN
7322541464435
Pakkausmateriaali
-
Kappaletta
168 (28 TRP)
Bruttopaino
381.11 kg
Korkeus
1648 mm
Pituus
1200 mm
Leveys
800 mm
Nettopaino
360.36 kg
Määrä
1.31 m3
Kerroksia kuormalavaa kohti
7
Kuljetusyksiköitä kerrosta kohti
4

Sisältö

Tämä tuote on valmistettu

Kierrätyskuidut
Kemikaalit

Pakkausmateriaali on valmistettu paperista tai muovista.

Materiaali

Kierrätyskuidut

Paperin kierrätys on raaka-aineen tehokasta käyttöä, kun puun kuituja käytetään useammin kuin kerran.

Talteen otetun paperin laadulle ja puhtaudelle asetetaan korkeat vaatimukset jokaista vaihetta ajatellen (keräys, lajittelu, kuljetus, säilytys, käyttö), millä varmistetaan tuotteiden turvallisuus ja hygieenisyys.

Kierrätyskuituja voidaan valmistaa erityyppisistä talteen otetuista papereista, kuten kerätyistä sanoma- ja aikakauslehdistä, toimistojen paperijätteestä, paperikupeista ja -mukeista, aaltopahvilaatikoista ja paperikäsipyyhkeistä. Kierrätyspaperin laatu valitaan kullekin tuotteelle erikseen, riippuen tuotteen erityisvaatimuksista toimivuuden ja valkoisuusasteen suhteen. Paperi liuotetaan veteen, pestään ja käsitellään kemikaaleilla korkeassa lämpötilassa ja seulotaan epäpuhtauksien erottamiseksi.

Paperiin käytettävän massan valkaiseminen on pääasiassa prosessi, jossa poistetaan aineita, joilla voisi olla negatiivinen vaikutus lopputuotteen tärkeisiin ominaisuuksiin, esimerkiksi massan puhtauteen, imukykyyn, vahvuuteen ja väriin.

Kierrätyskuitumassa valkaistaan kloorittomilla valkaisuaineilla (vetyperoksidi ja natriumditioniitti). Osa tuotteista valkaistaan, osaa ei.

Valkaistuihin tuotteisiin käytetään valkaisuaineita (lisäävät kierrätyspaperimassan kirkkautta).

Kemikaalit

Kaikki kemikaalit (prosessin apu- ja lisäaineet) arvioidaan ympäristönäkökohtien, työterveyden ja -turvallisuuden sekä tuoteturvallisuuden näkökulmasta.

Tuotteen toimivuuden parantamiseksi käytämme lisäaineita:

 • Märkälujuutta lisäävät aineet (puhdistusliinoihin ja käsipyyhkeisiin)
 • Kuivalujuutta lisäävät aineet (käytetään yhdessä paperimassan mekaanisen käsittelyn kanssa valmistettaessa lujuutta vaativia tuotteita, kuten puhdistusliinoja)
 • Värikkäiden papereiden valmistuksessa lisätään väriaineita ja kiinnitysaineita (varmistamaan värin pysyvyys)
 • Tuotteisiin, joita käytetään tulostukseen, käytetään tulostusmusteita (kantaja- ja kiinnitysaineita sisältäviä pigmenttejä)
 • Monikerroksisiin tuotteisiin käytetään usein vesiliukoista liimaa tuotteen eheyden varmistamiseksi

Useimmissa tuotantolaitoksissamme ei käytetä optisia valkaisuaineita, mutta niitä on usein jäljellä kierrätyspaperissa, koska niitä käytetään tulostuspaperissa.

Emme käytä pehmennysaineita ammattitason hygieniatuotteissa.

Tuotteiden korkea laatu varmistetaan laadun- ja hygienianhallintajärjestelmillä koko tuotanto-, säilytys- ja kuljetusprosessin ajan.

Paperin tuotantoprosessien ja tuotteiden laadun ylläpitämistä tukevat seuraavat kemikaalit ja prosessissa käytettävät apuaineet:

 • vaahtoamisen estoaineet (pintajännitystä alentavat ja dispersioaineet)
 • pH-arvon säätelyssä käytettävät aineet (natriumhydroksidi ja rikkihappo)
 • retentioaineet (kemikaalit, jotka edistävät pienten kuitujen kiinnittymistä ja estävät näin kuituhukkaa)
 • pinnoituskemikaalit (auttavat paperin ryppyyntymisen estämisessä ja tekevät paperista pehmeän ja imukykyisen)

Kierrätyskuidun hyödyntämisessä käytämme:

 • Massan valmistuksen apuaineet (kemikaalit, jotka auttavat märän, lujan paperin uudelleenkuidutuksessa)
 • Flokkulantit (auttavat tulostusmusteen ja täyteaineiden irrottamisessa kierrätyspaperista)
 • Valkaisuaineet (lisäävät kierrätyspaperimassan kirkkautta)

Jäteveden puhdistamisessa käytämme flokkulantteja ja biologisen vedenpuhdistuksen vaatimia ravinteita, joilla varmistetaan, etteivät tehtaamme vaikuta haitallisesti vedenlaatuun.

Elintarvikekäyttö

Tämä tuote on hyväksytty olemaan kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa täyttäen lainsäädännön vaatimukset, mikä on varmistettu myös kolmannen osapuolen ulkoisen sertifioinnin avulla. Tämä tuote soveltuu elintarvikekäytössä olevien pintojen pyyhintään ja voi myös satunnaisesti ja lyhytaikaisesti olla kosketuksissa elintarvikkeisiin.

Ympäristösertifikaatti

Tälle tuotteelle on myönnetty EU-ympäristömerkki ja sertifikaattinumero SE/004/001.

Tämä tuote on FSC®-sertifioitu, ja sillä on sertifikaattinumero SA-COC-008266.

Pakkaukset

Pakkauksia ja pakkausjätettä koskevan direktiivin (94/62/EY) noudattaminen: Kyllä

Artikkelin luontipäivämäärä ja viimeisin muutospäivämäärä

Luontipäivämäärä: 17-06-2021
Muutoksen päivämäärä: 16-01-2024

Tuotanto

Tämä tuote valmistetaan tehtaalla Kostheim DE ja sertifioidaan seuraavien mukaisesti: HACCP, ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), OHSAS 18001, EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 50001 and FSC Chain-Of-Custody.

Oy Essity Finland AB, Itsehallintokuja 602600 Espoo, Suomi