CleanCare_800x500.jpg 

Tork tarjoaa nyt hoivakotien henkilökunnalle suunnattuja innovatiivisia hygieniakoulutuksia

 
2023-03-22
 

Maksuton interaktiivinen verkkokoulutus pyrkii muuttamaan käyttäytymismalleja ja nostamaan hygienian tasoa hoivakodeissa.

 Torkin emoyhtiö Essityn teettämän kyselytutkimuksen mukaan hoivakotien henkilökunta toivoisi parempaa koulutusta esimerkiksi käsihygieniaan ja puhtaanapitoprosesseihin. Siivous- ja hygieniaprotokollat ovat tarkentuneet entisestään, minkä johdosta 58 % siivoushenkilökunnasta kokee kaikkien ohjeissa lueteltujen tehtävien seuraamisen haastavaksi. Hoivahenkilöistä 68 % toivoisi saavansa enemmän ja kiinnostavampaa koulutusta käsihygieniasta.1
Tork haluaa vastata alan ammattilaisten toiveisiin julkaisemalla kaksi maksutonta verkkokoulutusta. Edistyksellinen koulutusohjelma hyödyntää interaktiivista oppimista, joka parantaa oppimistuloksia ja käyttäytymismallien muutosta, mikä puolestaan auttaa nostamaan hygienian tasoa hoivakodeissa.
 
Torkin käsihygieniakoulutus hoivakodeille

Torkin hoivakodeille suunnattu käsihygieniakoulutus on virtuaaliympäristössä toimiva koulutuskokonaisuus, joka hyödyntää WHO:n My 5 Moments For Hand Hygiene -teemaa hoivakotiympäristössä. Interaktiivisen simulaation tavoitteena on tehdä hygieniakoulutuksesta kiinnostavampaa ja innostavampaa, sekä samalla tarjota hoivakotien henkilöstölle taitoja ja työkaluja jokapäiväiseen käsihygienian ylläpitoon.
 
Torkin puhtaanapitokoulutus hoivakodeille

Torkin puhtaanapitokoulutus hoivakodeille on kehitetty yhteistyössä johtavien hygienia-asiantuntijoiden ja hoivakotien kanssa, ja sen tavoitteena on tarjota hoivakotien henkilökunnalle lisätietoa ja työkaluja tilojen puhtaanapitoon ja hygieniaan. Koulutusmateriaali perustuu todellisiin hoivakotiolosuhteisiin, joita käydään läpi turvallisesti virtuaalisessa oppimisympäristössä. Koulutusta on myös mahdollista räätälöidä sopimaan paikallisiin ohjeistuksiin ja suosituksiin.
 
Torkin ratkaisut auttavat parantamaan niin asukkaiden kuin työntekijöidenkin hoivakotikokemusta

Toimivat hygieniaratkaisut ovat kriittinen osa päivittäistä hoitoa ja infektio- ja tartuntatautiriskien minimointia. Torkin ratkaisut on helppo integroida hoiva- ja palvelukotien toimintaan, mikä tehostaa hygieniatoimia, säästää aikaa ja antaa työntekijöille enemmän aikaa keskittyä hoitotyöhön. 
 
Myös mahdollisuus toimia itsenäisesti lisää hoivakotien asukkaiden hyvinvointia. Torkin helppokäyttöiset Easy to Use -sertifioidut ratkaisut auttavat asukkaita, joiden on esimerkiksi rajallisten voimien takia vaikeuksia käyttää annostelijoita, jotka vaativat vipujen vetämistä tai paperin repimistä.
 
Jopa 56 % Torkin kyselyyn vastanneista laitoshuoltajista oli sitä mieltä, että hygienia-annostelijoiden tarkistaminen ja täyttötuotteiden hakeminen vie suuren osan heidän työajastaan. Tästä syystä Torkin annostelijat ovat tilavuudeltaan suuria ja nopeasti täytettäviä. Niiden avaaminen onnistuu myös yhdellä ja samalla avaimella, jotta tarkistaminen ja täyttäminen sujuisi mahdollisimman helposti.
 
Lisäksi laitoshuoltajista 62 % oli yhtä mieltä siitä, että siivouskierroksen tekeminen sujuisi nopeammin, jos he tietäisivät, mitkä annostelijat tarvitsevat täyttämistä ilman, että heidän täytyy avata jokaista annostelijaa erikseen. Älykkään Tork Vision Siivous -ratkaisun avulla työntekijät voivat tarkkailla annostelijoiden täyttötilannetta reaaliaikaisesti, mikä vähentää manuaalista työtä ja turhia tarkistuskierroksia. 
 
Lisätietoja Torkin ratkaisuista pitkäaikaishoitoon löydät täältä
 
Tutustu Torkin maksuttomaan puhtaanapitokoulutukseen hoivakodeille täällä.
 
 
1 Tork Long Term Care Cleaner, Caregiver and Resident Family -kyselytutkimus, 2022
2 Helppokäyttöisyys Ruotsin Reumaliiton (SRA) vahvistama
 

Lisätietoja:

Laura Larkas, Customer Marketing Activation Manager
+358405783898