Viisi käsihygieniaa koskevaa muistisääntöä

Viisi käsihygieniaa koskevaa muistisääntöä

Näissä viidessä käsihygieniaa koskevassa muistisäännössä määritellään tärkeimmät hetket, jolloin terveydenhuoltohenkilöstön on hoidettava käsihygieniaansa.
Healthcare segment

1. Ennen potilaan koskettamista

Käsihygienia on hoidettava ennen potilaan koskettamista tai potilasvyöhykkeelle astumista, jotta estetään terveydenhuoltoon liittyvien mikro-organismien leviäminen potilaaseen. Potilasvyöhykkeeseen kuuluvat potilas ja hänen välitön ympäristönsä, mukaan lukien potilaan koskettamat pinnat (kuten sänkyjen kaiteet, infuusioletkut) ja pinnat, joihin henkilökunta koskee usein (esim. monitorit, nupit ja painikkeet). Esimerkkejä: ennen kättelyä, ennen kuin potilasta autetaan liikkumaan, ennen kliinistä tutkimusta.
Healthcare segment

2. Ennen puhtaan/aseptisen toimenpiteen suorittamista

Käsihygienian hoitaminen on kriittistä ennen puhtaan tai aseptisen toimenpiteen suorittamista terveydenhuoltoon liittyvien infektioiden ehkäisemiseksi. Käsihygienia on hoidettava viimeisimmän pinnalle altistumisen jälkeen ja juuri ennen kuin siirrytään potilaalle infektioriskin aiheuttavaan kriittiseen kohtaan tai kriittiseen kohtaan, jossa on yhteinen infektioriski. Esimerkkejä: ennen haavan sitomista, katetrin asettamista, ruuan valmistusta, lääkkeiden antamista.
Healthcare segment

3. Kehon nesteiden kanssa kosketuksiin joutumisen riskin jälkeen

Käsihygienia on hoidettava välittömästi, kun on hoidettu tehtävä, joka liittyy käsien altistumiseen kehon nesteille ja ennen uutta käsien pinnoille altistumista, vaikka pysyttäisiinkin potilasvyöhykkeellä. Näin vähennetään tarttumisriskiä, infektoivien aineiden aiheuttamaa infektoitumista ja mikro-organismien välittymistä potilaan ”tartutetusta” ”puhtaaseen” kehon osaan. Esimerkkejä: verinäytteen ottamisen ja käsittelyn jälkeen, virtsan ja ulosteiden puhdistamisen ja jätteiden käsittelyn jälkeen.
Healthcare segment

4. Potilaan koskettamisen jälkeen

Käsihygienia on tärkeää potilaan koskettamisen jälkeen ja ennen potilasvyöhykkeen ulkopuolisella alueella olevan esineen koskettamista, jotta saadaan minimoitua terveydenhuoltoympäristöön leviämisen riski. Tämä toimenpide suojaa myös hoitajaa vähentämällä merkittävästi käsien kontaminoitumista potilaan flooralla. Esimerkkejä: kättelyn jälkeen, kun on autettu potilasta liikkumaan, kliinisen tutkimuksen jälkeen.
Healthcare segment

5. Potilasta ympäröivän alueen koskettamisen jälkeen

Viimeisin tilanne, jolloin käsihygienia on hoidettava, on sen jälkeen, kun kädet ovat altistuneet pinnoille potilasvyöhykkeellä ja ennen käsien seuraavaa altistumista pinnalle potilasvyöhykkeen ulkopuolella – mutta koskematta potilaaseen. Käsihygienian hoito on muistettava tässä tilanteessa, koska altistumiseen potilaan esineille liittyy käsien kontaminoituminen, vaikka fyysistä kosketusta itse potilaaseen ei olisikaan. Esimerkkejä: vuodevaatteiden vaihdon jälkeen, perfuusionopeuden säätämisen jälkeen.
Healthcare segment

Lisää koulutusmateriaalia

Jos haluat lisätietoja ihon terveyttä ja käsihygieniaa koskevasta verkkokoulutuksesta ja muusta koulutusmateriaalista, ota yhteyttä numeroon +358 9 5068 8222.