Annostelijoiden sijoittelu

Annostelijoiden sijoittelu

Miten annostelijat olisi parasta sijoittaa hygienian parantamiseksi.

Asianmukaista käsihygieniaa pidetään tärkeimpänä yksittäisenä menetelmänä ristikontaminaation ehkäisyssä ja terveydenhuoltoon liittyvien infektioiden vähentämisessä. Tutkimukset osoittavat, että annostelijoilla on merkittävä vaikutus käsihygienian noudattamisasteisiin*. Siksi on tärkeä varmistaa, että ne on asetettu oikein. Tutkimukset osoittavat, että annostelijoiden sijoittelun optimoiminen voi lisätä niiden käyttöä jopa yli 50 %.**


Auttaaksemme sinua parantamaan käsihygienian noudattamista terveydenhuoltolaitoksessasi olemme luoneet tutkimustuloksiin perustuvia oppaita annostelijoiden optimaalista sijoittamista varten. Olemme oppaassa jakaneet tyypilliset terveydenhuollon tilat neljään eri alueeseen, joista löydät kuvin tuetut suositukset siitä mihin annostelijat kannattaa kullakin alueella sijoittaa. Suositukset tukevat WHO:n viittä käsihygieniaan liittyvää muistisääntöä ja oppaan tiedot perustuvat sekä Essityn tukemaan tutkimukseen että riippumattomiin akateemisen tutkimuksen tuloksiin.

Viitteet

 
*Boog, Matthijs C., Vicki Erasmus, Jitske M De Graaf, Elise (A) He Van Beeck, Marijke Melles ja Ed F Van Beeck. Assessing the Optimal Location for Alcohol-based Hand Rub Dispensers in a Patient Room in an Intensive Care Unit. BMC Infect Dis BMC Infectious Diseases 13.1 (2013): 510.
**Thomas BW, Berg-Copas GM, Vasquez DG, Jackson BL, Wetta-Hall R. Conspicuous vs Customary Location of Hand Hygiene Agent Dispensers on Alcohol-Based Hand Hygiene Product Usage in an Intensive Care Unit. J Am Osteopath Assoc 2009;109(5):263-267.