Laboratoriohenkilöstö katsomassa mikroskooppiin

Hygieniaa koskevat tutkimukset

Tältä sivulta löydät hygienia- ja siivousalan tai niihin läheisesti liittyvien alojen tutkimusten julkaisut.
 • Hygienia- ja terveysraportti
  Tämä raportti on uusin versio puolivuosittaisten maailmanlaajuisten kyselyjen sarjassa, jota Essity on julkaissut vuodesta 2008 lähtien. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta hygienian, sanitaation ja terveyden tärkeästä roolista sekä yksilöiden että yhteisöjen hyvinvoinnissa. Globaalien näkemystemme tavoitteena on myös voittaa tabuja ja esteitä, jotka edelleen liittyvät useisiin hygienia-aiheisiin. Uudet oivalluksemme yhdistelevät tutkimustuloksia, tilastollisia todisteita, onnistuneita tapauksia ja lausuntoja henkilöiltä, joiden mielipidettä kuullaan harvoin. Lisäksi korostamme ratkaisuja ja toimia, jotka ovat mielestämme kriittisiä hygienia- ja terveysstandardien parantamiseksi eri puolilla maailmaa ja elämän jokaisessa vaiheessa. 

  Lue tutkimus

 • SARS-CoV-2:een (COVID-19, uusi koronavirus) liittyviä, hygieniaa koskevia huolenaiheita ja julkisten saniteettitilojen ja ravintoloiden käyttöön liittyviä näkökohtia – raportti
  Moni julkisten saniteettitilojen käyttäjistä valitsee mieluummin paperikäsipyyhkeet – mutta miten voi tietää, että ne ovat hygieenisin valinta? Torkin hygienia-asiantuntijat ovat ottaneet avukseen tieteen, verranneet tietoja ja julkaisseet raportin. Vastaus on selkeä: paperikäsipyyhkeet ehkäisevät bakteerien ja virusten leviämistä tehokkaammin.

  Lue raportti

 • Sairaalainfektioiden Englannin terveydenhuoltojärjestelmälle vuosittain aiheuttamien kustannusten ja seurausten mallinnus
  Mitkä ovat sairaalainfektioiden terveydenhuoltojärjestelmälle aiheuttamat kustannukset ja seuraukset modernissa länsimaisessa yhteiskunnassa (tässä tapauksessa Englannissa)? Tässä tutkimuksessa käytetään matemaattista mallia näiden kustannusten arviointiin, ja tulokseksi saadaan erittäin merkittäviä lukuja: 2,7 miljardia puntaa, 28 500 kuolemaa, 830 000 infektiota vuosittain. Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan, että lähes joka viides sairaalapaikka on jatkuvasti terveydenhuollossa infektion saaneen potilaan käytössä.

  Lue tutkimus

 • Terveydenhuoltoon liittyvien infektioiden vähentäminen tehostamalla käsihygieniaa keskivertosairaalassa Englannissa – kustannusten ja seurausten mallinnus
  Mitkä ovat mahdolliset seuraukset, jos käsihygieniaohjeiden noudattamista tehostetaan käsihygienian seurantajärjestelmällä? Tässä tutkimuksessa käytetään matemaattista mallia, jolla arvioidaan käsihygienian tehostamisen seurauksia, esimerkiksi kun otetaan käyttöön käsihygienian seurantajärjestelmä. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että järjestelmä on erittäin todennäköisesti kustannustehokas – tai tuo jopa taloudellista voittoa – ja vähentää merkittävästi sairaalainfektioiden aiheuttamia infektioita ja kuolemia.

  Lue tutkimus

 • Sähköinen käsihygienian seuranta: tarkkuus, Hawthorne-ilmiövaikutus ja tehokkuus
  Kuinka tarkka Tork käsihygienian noudattamisen seurantajärjestelmä (Tork EMS) on? Tässä tunnetussa, keskellä Lontoota sijaitsevassa sairaalassa suoritetussa tutkimuksessa käytettiin Tork EMS:ää yhdellä osastolla, jossa arvioitiin sen tarkkuutta ja tehokkuutta. Päätelmä oli, että järjestelmä on ”erittäin tarkka” ja että se ”mittaa todennäköisesti oikeita lukemia” toisin kuin manuaalinen tarkkailu, jota pidetään tällä hetkellä ykkösreferenssinä.

  Lue tutkimus


 • Yliopistollinen sairaala käyttää läpimurtoteknologiaa käsihygienian parantamiseen ja taistelee sairaalainfektioita vastaan
  Voiko käsihygieniasääntöjen noudattamista tehostaa käyttämällä Tork EMS:ää? Tämän haastattelun todistusaineisto osoittaa, että ruotsalaisen alueellisen opetussairaalan yhdellä osastolla sääntöjä noudatettiin yli kaksi kertaa paremmin Tork EMS:n käyttöönoton jälkeen

  Lataa haastattelu