Lakisääteiset tiedot

For media.jpg

Käyttöehdot

ESSITY AKTIEBOLAG (publ) 

Rekisteröity pääkonttori: Tukholma, Ruotsi 

Rek. nro.: 556325-5511

Näiden ehtojen termit "Essity", "meidän", "meille" tai "me" viittaavat Essity Aktiebolagiin (publ) tämän verkkosivuston (”sivusto”) tarjoajana, ellei tietyllä sivustolla tai muussa palvelussa ole mainittu jonkin toisen yhtiön nimi, jolloin "Essity" viittaa kyseiseen yhtiöön. Näitä käyttöehtoja sovelletaan näihin sivustoihin sekä muihin palveluihin, joissa viitataan näihin käyttöehtoihin.

Essity noudattaa sivuston tarjoamisen ja näiden käyttöehtojen suhteen Ruotsin lakeja. Koska Essity -konserniin kuuluu kuitenkin yhtiöitä ympäri maailmaa, on huomioitava, että jos tietyn sivuston tai palvelun tarjoajaksi mainitaan jokin toinen yritys, voi maan, jossa kyseinen yhtiö on perustettu, kansallinen lainsäädäntö sisältää erilaisia tai täydentäviä määräyksiä. Tässä tapauksessa kyseinen yhtiö soveltaa ja noudattaa kansallisia lakeja vaaditussa laajuudessa.

Oikeudellinen huomautus

Essity tarjoaa tämän sivuston aineiston palveluna asiakkailleen, ja aineistoa saa käyttää vain tiedonhankintatarkoituksessa. Yksittäisiä kopioita saa ladata alla olevien ehtojen mukaisesti.

Lataamalla tämän sivuston sisältämää aineistoa hyväksyt nämä käyttöehdot. Ellet hyväksy käyttöehtoja, älä käytä sivustoa tai lataa sen sisältämää aineistoa.

Tavaramerkkitiedot

Kaikki nimet, logot ja tavaramerkit ovat Essityn, sen tytär- tai sisaryritysten tai sen lisenssinantajien tai liikekumppaneiden suojattua omaisuutta.

Essityn tavaramerkkejä ja tuotenimiä saa käyttää vain näissä käyttöehdoissa kuvatulla tavalla tai Essityn kirjallisella etukäteissuostumuksella.

Essityn tavaramerkkien käyttäminen Essityn tuotteiden mainonnassa tai myynninedistämisessä edellyttää asianmukaista tunnustamista.

Rajoitettu käyttö / yhden kopion käyttöoikeus

Kaikki tällä sivustolla oleva sisältö, kuten tekstit, grafiikat, logot, painikekuvakkeet, kuvat, äänileikkeet ja ohjelmat, on Essityn tai sen sisällöntuottajien omaisuutta, ja se on suojattu Ruotsin ja kansainvälisin tekijänoikeuslaein. Tällä sivustolla olevan aineiston luvaton käyttö tai jakelu voi loukata tekijänoikeuksia tai olla tavaramerkkilakien ja/tai muun lainsäädännön vastaista ja johtaa siviili- ja rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Tätä sivustoa tai mitään sen osaa ei saa jäljentää, toisintaa, kopioida, myydä, jälleenmyydä tai muutoin hyödyntää kaupallisessa tarkoituksessa, jolle Essity ei nimenomaisesti ole antanut kirjallista hyväksyntää. Voit ladata yhden kappaleen kutakin Essityn sivustolta löytyvää tietoa yhdelle tietokoneelle vain henkilökohtaista, ei-kaupallista ja sisäistä käyttöä varten.

Et saa muokata, käyttää tai siirtää tietoja missään kaupallisessa tarkoituksessa tai poistaa tiedoista mitään tekijänoikeus- tai muita omistajanoikeudellisia ilmoituksia. Suostut estämään aineiston mahdollisen luvattoman kopioinnin ja varmistamaan, että kaikki organisaatiosi työntekijät ja alihankkijat soveltuvin osin noudattavat näitä rajoituksia.

Vastuu voimassaolevien tekijänoikeuslakien noudattamisesta kuuluu sinulle. Vieraillessasi sivustolla saat kopioida sen sisältämää aineistoa satunnaisesti kulloisenkin tarpeesi mukaisesti ja voit tulostaa kopion omaan käyttöösi niin suuresta osasta sivuston aineistoa kuin on kohtuullista yksityistä käyttöä varten. Kaikenlainen muu käyttö on ehdottomasti kielletty. Et saa asettaa tätä sivustoa kehykseen etkä linkittää sitä muualle kuin sivuston kotisivulle ilman meidän kirjallista etukäteissuostumustamme.

Essity ei myönnä mitään nimenomaisia tai oletettuja oikeuksia mihinkään patentteihin, tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin tai liikesalaisuuksiin.

Takuiden vastuuvapauslauseke

Sivuston sisältämät tiedot annetaan "sellaisenaan" ilman minkäänlaista nimenomaista tai oletettua takuuta, mukaan lukien takuut soveltuvuudesta kaupankäynnin välineeksi, aineettomien oikeuksien loukkaamattomuudesta tai sopivuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mikäli Essityn sivustolla on linkki kolmannen osapuolen verkkosivustolle, linkitys tapahtuu yksinomaan käyttäjien mukavuutta ajatellen, eikä Essity vastaa kyseisillä sivuilla olevasta sisällöstä tai sivujen tietojen paikkansapitävyydestä.

Essity ei vastaa missään olosuhteissa rajoituksetta vahingoista, mukaan lukien ilman rajoitusta menetetyt voitot, liiketoiminnan keskeytyminen tai tietojen menetys, jotka ovat seurausta tietojen käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää niitä, vaikka Essitylle olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Essity ei myöskään takaa tietojen, tekstin, grafiikan, linkkien tai muiden tietoihin mahdollisesti sisältyvien kohteiden virheettömyyttä tai täydellisyyttä. Essity voi tehdä milloin tahansa muutoksia tähän sisältöön tai tässä esitettyihin tuotteisiin ilman eri ilmoitusta. Essity ei sitoudu päivittämään tämän sivuston tietoja tai muita aineistoja.

Käyttäjän lähettämä aineisto

Kaikkia tähän sivustoon siirtämiäsi tai lähettämiäsi aineistoja, tietoja tai muuta viestintää käsitellään ei-luottamuksellisena, ei-yksinomaisena, tekijänpalkkioista vapaana, peruuttamattomana, täysin jälleenlisensoitavana ja omistusoikeudettomana ("viestintä"). Essitylla ei ole viestintään liittyviä velvoitteita.

Essity voi näyttää, kopioida, jakaa, yhdistää ja/tai muulla tavoin käyttää viestintää siihen sisältyvän tiedon, kuvien, äänien, tekstin ja muiden kohteiden kanssa mihin tahansa kaupalliseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen.

Lähettäessäsi henkilökohtaisia tietoja tälle sivustolle tai muulla tavoin Essitylle annat suostumuksesi siihen, että Essity voi käyttää tietojasi niiden arviointitarkoituksiin ja Essityn tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, mihin sisältyy oikeus siirtää tiedot johonkin toiseen maahan ja julkaista ne Internetissä. Essitylla on Ruotsin lakien mukainen vastuu tällaisesta henkilökohtaisen tiedon käsittelystä. Voit ottaa yhteyttä Essityyn, jos haluat oikaista virheellisiä tietoja tai kommentoida henkilökohtaisia tietojasi muulla tavoin.

Sivustolla ei saa julkaista viestintää, jota voidaan pitää loukkaavana tai toisten yksityisyyttä loukkaavana tai kaupallisena markkinointina tai joka on muulla tavoin laitonta tai sopimatonta. Essity poistaa tällaisen viestinnän heti sen tultua tietoomme ja varaa itselleen oikeuden evätä sivustojemme tai palveluidemme käytön viestin lähettäjältä.

Facebookin kaltaisten kolmannen osapuolen tarjoamien palveluiden käyttöä voivat koskea myös kolmannen osapuolen käyttöehdot. Esimerkiksi Facebook soveltaa "Oikeus- ja vastuulausekettaan" kaikkiin Facebookin käyttäjiin tai sivustolla kävijöihin. Suosittelemmekin lukemaan tällaiset ehdot ennen minkään kolmannen osapuolen tarjoamien palveluiden käyttämistä.

Muuta

Essity voi muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa päivittämällä tätä ilmoitusta.

Essity pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan (1) muuttaa tätä oikeudellista huomautusta, (2) valvoa ja poistaa sivustolle lähetettyjä tietoja ja/tai (3) estää pääsyn tälle sivustolle milloin tahansa ilman ilmoitusta.

Mikäli jokin tämän oikeudellisen huomautuksen ehdoista tai osista todetaan laittomaksi, pätemättömäksi tai muulla tavoin sovelluskelvottomaksi, ei tällä saa olla vaikutusta huomautuksen jäljellä olevien ehtojen ja osien voimassaoloon ja sovellettavuuteen.

Tietosuojakäytäntö

(”Essity” tai “me”) suhtautuu tietosuojaan vakavasti. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan kuinka Es-sity yleisen tietosuoja-asetuksen ja sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksen mukaisena rekisterinpitä-jänä kerää ja käsittelee käyttäjien henkilötietoja ja muita tietoja.

1. Henkilötietoryhmät ja käsittelyn tarkoitukset

Metatiedot
Voit käyttää verkkosivustojamme ja sovellustamme antamatta henkilötietojasi. Tällöin Essity kerää ainoastaan seuraavia käyttöön liittyviä metatietoja:
 
Lähdesivu, avaamisen tiedot ja aika, siirretyn datan määrä, siirron tila, verkkoselaimen tyyppi, IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja käyttöliittymä, sekä selainohjelman versio ja kieli.
 
IP-osoitettasi käytetään mahdollistamaan pääsysi verkkosivuillemme tai sovellukseemme. Kun IP-osoitetta ei enää tarvita tähän tarkoitukseen, lyhennämme sen poistamalla IP-osoitteesi viimeisen oktetin. Käytämme lyhennettyä IP-osoitetta ja muita metatietoja verkkosivujemme ja sovelluk-semme käyttäjien käyttötottumusten analysointiin parantaaksemme verkkosivujemme ja sovelluk-semme laatua ja palveluita.
 
Käyttäjätili
Luodessasi käyttäjätilin verkkosivuillamme tai sovelluksessamme, sinulta saatetaan pyytää esimer-kiksi seuraavia henkilötietoja: nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, valittu salasana, puhelinnumero, pankkitilitiedot, luottokorttitiedot sekä laskutus- ja toimitusosoite. Lisäksi voit vapaaehtoisesti an-taa meille tietoja esimerkiksi kiinnostuksestasi tiettyjä tuotteita tai palveluita kohtaan, sekä markki-nointisähköpostin vastaanottamista koskevan pyynnön. Essity käsittelee tällaisia henkilötietoja tar-jotakseen sinulle käyttäjätilin toimintoja, toimittaakseen sinulle markkinointimateriaalia soveltuvan lainsäädännön sallimassa laajuudessa sekä analysoidakseen mielenkiinnon kohteitasi markkinointi-tarkoituksessa. 
 
Tuotetilaukset
Tilatessasi tuotteita verkkosivujemme tai sovelluksemme kautta, Essity kerää ja käsittelee seuraavia henkilötietojasi: käyttäjätilin tiedot, tuotteen laji ja määrä, ostohinta, tilauspäivä, tilauksen tila, tuo-tepalautukset sekä asiakaspalvelupyynnöt. Essity käsittelee tällaisia henkilötietoja sopimuksen ja tuotetilauksen suorittamiseksi, asiakaspalvelun tarjoamiseksi, lakisääteisten velvollisuuksien nou-dattamiseksi, oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi ja puolustamiseksi sekä räätälöityä markki-nointia varten.

Arpajaiset
Jos osallistut arpajaisiin, Essity kerää ja käsittelee seuraavia henkilötietojasi: nimi, postiosoite, säh-köpostiosoite, osallistumispäivä, valinta voittajaksi, palkinto sekä vastauksesi kysymykseen. Essity käsittelee tällaisia henkilötietoja arpajaisten toteuttamiseksi, voittajan informoimiseksi, palkinnon toimittamiseksi voittajalle, tapahtuman toteuttamiseksi ja markkinointitarkoituksia varten.
 
Terveystiedot
Tilatessasi tuotteita, Essity voi kerätä ja käsitellä tuotetilauksen perusteella terveydentilaasi liittyviä tietoja. Terveydentilaa koskevat tiedot ovat yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuja arkaluon-teisia tietoja ja Essity toteuttaa kaikki tarpeelliset toimenpiteet suojatakseen tällaisia arkaluonteisia tietoja laissa edellytetyllä tavalla. Suostumuksesi perusteella Essity kerää ja käsittelee terveystieto-jasi ainoastaan sopimuksen ja tuotetilauksen suorittamiseksi, asiakaspalvelun tarjoamiseksi, laki-sääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi, oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi ja puolusta-miseksi sekä räätälöityä markkinointia varten. 
 
 
2. Kolmannet osapuolet
 • Siirto palveluntarjoajille 
  Essity voi käyttää omaan lukuunsa toimivina henkilötietojen käsittelijöinä ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka tarjoavat Essitylle tiettyjä palveluita, kuten verkkosivujen, markki-nointipalvelun tai IT-tukipalvelun tarjoajia. Henkilötietojen käsittelijöillä saattaa olla pääsy ja/tai ne saattavat käsitellä henkilötietojasi tarjotessaan tällaisia palveluita.Pyydämme näitä ulkoisia palveluntarjoajia ottamaan käyttöön ja soveltamaan tietoturvalli-suutta koskevia suojatoimia varmistaakseen henkilötietojesi tietosuojan ja turvallisuuden.  

 • Muut vastaanottajat
  Essity voi siirtää henkilötietoja soveltuvan lainsäädännön mukaisella tavalla lainvalvontavi-ranomaisille, hallinnollisille viranomaisille, oikeudelliselle avustajalle, ulkopuolisille kon-sulteille tai liikekumppaneille. Yritysjärjestelyn yhteydessä henkilötietoja voidaan siirtää yritysjärjestelyyn osallistuville kolmansille osapuolille.
 • Henkilötietojen kansainväliset siirrot 
  Keräämämme ja vastaanottamamme henkilötiedot voidaan siirtää ja niitä voivat käsitellä Euroopan talousalueen (”ETA”) sisä- tai ulkopuolella sijaitsevissa valtioissa sijaitsevat vas-taanottajat. Näihin valtioihin sisältyvät osoitteessa http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international- transfers/adequacy/index_en.htm luetellut valtiot, joissa taataan Euroopan tietosuojalainsäädännön edellyttämä tietosuojan riittävä taso. Muut vastaanottajat voivat sijaita muissa valtiois-sa, joissa Euroopan tietosuojalainsäädännön edellyttämää tietosuojan riittävää tasoa ei ole tunnustettu. Essity toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että ETA:n ul-kopuolelle tehtävät siirrot ovat soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatimalla tavalla asi-anmukaisesti suojattu. Niiden maiden osalta, joissa ei ole taattu tietosuojan riittävää tasoa, siirrot perustuvat asianmukaisiin suojatoimiin, kuten Euroopan komission tai valvontavi-ranomaisen hyväksymiin vakiosopimuslausekkeisiin, tai hyväksyttyihin käytännesääntöi-hin yhdessä vastaanottajan antamien sitovien ja täytäntöönpantavien sitoumusten kanssa, taikka hyväksyttyihin sertifiointimekanismeihin yhdessä vastaanottajan antamien sitovien ja täytäntöönpanokelpoisten sitoumusten kanssa. Voit pyytää tietoja näistä asianmukaisista suojatoimista ottamalla meihin yhteyttä jäljempänä kohdassa 7 (Ota yhteyttä) esitetyllä ta-valla.
 
3. Laillinen peruste käsittelylle
Voimme käsitellä henkilötietojasi seuraavien laillisten perusteiden nojalla:
 • Olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
 • Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi;
 • Käsittely on tarpeen meitä velvoittavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;
 • Käsittely on tarpeen sinun tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi;
 • Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai meille kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi;
 • Käsittely on tarpeen meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi;
 • Muut tietojenkäsittelyyn soveltuvat oikeudelliset perusteet, erityisesti jäsenvaltioiden lainsää-dännössä säädetyt.
 
Voimme suorittaa arkaluonteisten henkilötietojesi käsittelyä seuraavien oikeudellisten perusteiden no-jalla: 
 • Olet antanut nimenomaisen suostumuksesi arkaluonteisten henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
 • Käsittely on tarpeen Essityn tai rekisteröidyn velvoitteiden ja erityisten oikeuksien noudatta-miseksi työoikeuden, sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun alalla;
 • Käsittely koskee henkilötietoja, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi;
 • Käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai aina, kun tuomioistuimet suorittavat lainkäyttötehtäviään;
 
Henkilötietojesi toimittaminen perustuu lakiin tai sopimukseen perustuvaan velvoitteeseen, tai on vält-tämätöntä, jotta voit tehdä sopimuksen kanssamme tai vastaanottaa palveluitamme/tuotteitamme pyyn-tösi mukaisesti taikka on täysin vapaaehtoista sinulle. 
 
Henkilötietojesi toimittamatta jättämisen seurauksena sinulle saattaa aiheutua haittoja, esimerkiksi si-ten, että et voi vastaanottaa tiettyjä tuotteita tai palveluita. Henkilötietojesi luovuttamatta jättämisestä ei kuitenkaan aiheudu sinulle oikeudellisia seuraamuksia, mikäli ei toisin ilmoiteta.
 
 
4. Mitä oikeuksia sinulla on ja kuinka voit valvoa oikeuksiasi?
Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi keräämistä, käsittelyä ja käyttöä varten, voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista toteutetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Lisäksi voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä markkinointitarkoituksiin. Tästä vastustamisesta ei aiheudu sinulle muita kuluja kuin viestin välitykses-tä peritty normaalin hinnaston mukainen maksu.
 
Soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla on oikeus (i) pyytää pääsyä henkilötietoihisi, (ii) pyytää henkilötietojesi oikaisemista, (iii) pyytää henkilötietojesi poistamista, (iv) pyytää henkilötie-tojesi käsittelyn rajoittamista, (v) pyytää tietojen siirtämistä, (vi) vastustaa henkilötietojesi käsittelyä (mukaan lukien profiloinnin vastustaminen), ja (vii) vastustaa automaattista päätöksentekoa (mukaan lukien profilointi).
 
Käyttääksesi oikeuksiasi, otathan yhteyttä meihin siten kuin jäljempänä kohdassa 7 (Ota yhteyttä) on ilmoitettu.
 
Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojasta vastaavalle valvontaviranomaiselle.
 
 
5. Evästeet ja muut seurantateknologiat
Verkkosivuillamme ja sovelluksessamme on käytössä evästeitä. Lisätietoja evästeistä on saatavilla evästeselosteestamme.
 
 
6. Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi?
Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin on tarpeen pyytämiesi palveluiden ja tuotteiden toimitta-miseksi. Sopimussuhteemme päättyessä poistamme tai anonymisoimme henkilötietosi, elleivät lakisää-teiset vaatimukset henkilötietojen säilyttämiseksi (esimerkiksi verotuksellisia tarkoituksia varten) so-vellu. Voimme säilyttää yhteystietosi ja tiedot mielenkiintosi kohteena olevista tuotteistamme ja palve-luistamme niin kauan kuin Essityllä on lupa lähettää sinulle markkinointimateriaalia. Meillä saattaa so-veltuvan lainsäädännön perusteella olla myös velvollisuus säilyttää tiettyjä henkilötietojasi 10 vuoden ajan kulloisenkin verovuoden päättymisen jälkeen. Saatamme myös säilyttää henkilötietojasi sopimus-suhteen päättymisen jälkeen, mikäli se on tarpeen muun soveltuvan lainsäädännön noudattamiseksi tai jos tarvitsemme henkilötietojasi oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, mutta vain siinä määrin kuin on tarpeen. Sopimussuhteen päättymisen jälkeen rajoitamme mahdollisuuksien mukaan henkilötietojesi käsittelyä tällaisiin rajoitettuihin tarkoituksiin.
 
 
7. Ota yhteyttä
Ota meihin yhteyttä, mikäli sinulla on kysyttävää tähän Tietosuojaselosteeseen liittyen:
 
Oy Essity Finland Ab
Itsehallintokuja 6
02600 Espoo, Finland
+358 9 506 881
 
EU-edustajamme yhteystiedot ovat:
 
Compliance Officer Data Protection
Tel: +49 40 4909-6546
Mobile: +49 172 439 6933

Evästekäytäntö

Tällä sivustolla käytetään evästeitä. Siksi tässä osiossa kuvataan tarkemmin, kuinka evästeitä käytetään ja kuinka voit itse säädellä, säilytetäänkö vai poistetaanko ne. 


Mitä evästeet ovat? 

"Evästeet" ovat pieniä tiedostoja, joita tietokoneesi kovalevylle siirtyy vieraillessasi verkkosivuilla. 

Ne eivät ole tietokoneohjelmistoja vaan pieniä tekstitiedostoja, joiden avulla verkkosivut voivat tallentaa ja saada tietoa käyttäjän verkkovierailuista. 

Useimmilla verkkosivustoilla käytetään evästeitä, koska ne ovat osa sitä välineistöä, jonka avulla Internetin hyvä käyttäjäkokemus saadaan aikaan. Evästeiden avulla verkkosivut pystyvät tarjoamaan personoituja palveluja (ne esimerkiksi muistavat salasanan, säilyttävät tuotteita ostoskorissa tai näyttävät selaajalle merkityksellistä sisältöä). 

Evästeitä on erilaisia. Väliaikaiset evästeet (tai istuntokohtaiset evästeet) poistetaan, kun verkkoselain sulkeutuu. Pysyvät evästeet säilyvät tietokoneella, kunnes ne poistetaan aktiivisesti tai ne vanhenevat (mikä puolestaan riippuu siitä, kuinka pitkään verkkosivu on ohjelmoinut evästeen säilymään). 

Kuinka evästeet poistetaan? 

Useimmat verkkoselaimet on asetettu hyväksymään evästeet automaattisesti. 

Voit poistaa evästeet käytöstä omalla selaimellasi, mutta muista, että tällöin et välttämättä pysty käyttämään kaikkia niitä ominaisuuksia, joita verkkosivujen asianmukainen toiminta vaatii. 

Jos haluat lisätietoa evästeistä, käy osoitteessa www.aboutcookies.org, josta löytyy kattavaa ja riippumatonta tietoa siitä, kuinka evästeet poistetaan käytöstä verkkoselaimen asetuksia muuttamalla ja kuinka tietokoneella jo olevia evästeitä poistetaan. 

Poistaaksesi evästeitä matkapuhelimestasi sinun on tutustuttava puhelimesi käyttöohjeisiin. 

Luettelo Tork-evästeistä 

Tällä sivustolla käytetään evästeitä personoidun käyttökokemuksen tarjoamiseksi Evästeitä siirretään ja/tai luetaan joka kerta kun käyt sivustolla. Käyttämämme evästeet luetellaan alla.        Tarkoitus Tyyppi Kesto 1. tai 3. osapuoli
Ostosluettelon käsittely Toimivuusevästeet Pysyvät evästeet 1. osapuoli
Evästekäytännön hyväksyminen 
(evästeiden käyttö hyväksytty)
Välttämättömät evästeet Istuntokohtaiset ja pysyvät evästeet 1. osapuoliVälttämättömät evästeet – Nämä evästeet ovat välttämättömiä, jotta pystyt liikkumaan verkkosivustolla ja käyttämään sen eri ominaisuuksia, kuten sivuston suojattuja osia. Ilman näitä evästeitä pyytämiesi palveluiden, esim. ostosten tekemisen, tarjoaminen ei ole mahdollista. 
 
Suorituskykyevästeet – Nämä evästeet keräävät tietoa siitä, kuinka käyttäjät käyttävät sivustoa, esimerkiksi millä sivuilla he käyvät useimmin ja saavatko he mahdollisesti virheilmoituksia joiltakin sivuilta. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjien tunnistustietoja. Kaikki näiden evästeiden keräämät tiedot ovat koostettuja ja siten anonyymejä. Evästeitä käytetään ainoastaan sivuston toimivuuden parantamiseen. 
 
Toimivuusevästeet – Näiden evästeiden avulla verkkosivusto muistaa tekemäsi valinnat (kuten käyttäjänimesi, kielesi tai asuinalueesi) ja käyttää tietoja sinulle sopivien toimintojen tarjoamiseen. Näiden evästeiden keräämät tiedot voivat olla anonyymejä, eivätkä ne voi seurata toimintaasi muilla sivustoilla. 
 
Kohdistamis- tai mainontaevästeet – Näitä evästeitä käytetään tietynlaisen sisällön, esimerkiksi sinulle sopivien ja sinua kiinnostavien mainosten, tuottamiseen. Niitä käytetään myös mainosten näyttämiskertojen rajoittamiseen tai mainoskampanjan tehokkuuden mittaamiseen. Tällaisia evästeitä käyttävät mainosverkostomme [Essity / Tena Suomi / Bodyform Suomi jne.] luvalla. Ne muistavat sivustot, joilla olet käynyt, ja voivat jakaa tietoa tästä muille organisaatioille, esimerkiksi mainostajille. Usein kohdistamis- tai mainontaevästeet on linkitetty jonkin toisen organisaation toimittaman sivuston toimintaan. 
 

Käyttöehtojen hyväksyminen 

Hyväksymällä käyttöehdot sekä selailemalla ja käyttämällä sivustoa annat suostumuksesi evästeiden käytölle. Voit myös hyväksyä evästekäytäntömme verkkoselaimessasi tekemiesi asetusten kautta. 
 

Käyttäjän lähettämä aineisto 

Essity voi antaa sinun lisätä tietoa, kommentteja tai muuta aineistoa sivustollemme, sosiaalisen median verkostoihin tai muihin verkkopalveluihin. Tavoitteena on taata Essitya ja tuotteitamme koskevan tiedon sujuva kulku. Huomioithan tällaista käyttäjän lähettämää aineistoa koskevat ehdot, jotka esitetään kohdassa Oikeudellinen huomautus (ks. yllä). 
 
Älä lähetä meille muita ihmisiä koskevaa tietoa ellet pysty todistamaan, että teet niin heidän suostumuksellaan.


Tulosta Lataa