Ravitsemusala

Hotellit, ravintolat ja kahvilat ovat sikäli harvinaisia yrityksiä, että niissä hygienia vaikuttaa suoraan tulokseen. Sen lisäksi, että puhtaus on tärkeä osa asiakaskokemusta, asiakkaat myös kertovat yhä useammin hygieniaan liittyvistä ongelmista sosiaalisessa mediassa antaen huonoja pisteitä tai arvioita.1 Lisäksi elintarviketurvallisuuden murtuminen voi tulla hyvin kalliiksi, sekä määrättävien sakkojen että menetetyn liiketoiminnan muodossa asiakkaiden näkemyksen muuttuessa. 

Tork Clean Care -ohjelma tarjoaa laajalti asiantuntemusta ja hygieniaratkaisuja ravintolapalvelualalle. Voit olla varma, että asiakkaista ja työntekijöistä – ja yrityksen imagosta – pidetään hyvää huolta.

  • Hyvät hygieniakäytännöt ovat hyvää liiketoimintaa

    Äskettäin Yhdysvalloissa tehty tutkimus osoitti, että jo yksi elintarvikeperäinen tautitapaus saattaa maksaa ravintolalle miljoonia dollareita menetettyinä tuottoina, oikeus- ja tarkastuskuluina, vakuutusmaksujen nousuna ja henkilöstön uudelleenkoulutusmaksuina.2 EU:ssa tehdyssä tutkimuksessa ilmeni puolestaan, että yli 23 miljoonaa henkilöä sairastuu vuosittain terveydelle vaarallisten elintarvikkeiden takia.3 
     
    Hyvät hygieniakäytännöt edistävät merkittävästi elintarviketurvallisuutta – puhumattakaan muista hyvän hygienian mukanaan tuomista eduista. Näitä etuja ovat esimerkiksi tyytyväisemmät asiakkaat, hyvät työolosuhteet, ruokajätteen määrän ja henkilöstön vaihtuvuuden väheneminen sekä parempi työmoraali.4

  • Kyseessä on tiimityö

    Useimmat ihmiset ymmärtävät, että hygienia ja siivoaminen ovat tärkeitä asioita. Se ei silti ole aina ravintolan työntekijöille tärkein asia, kun samanaikaisia ja usein kiireisiä tehtäviä on paljon. Ajan ja vaivan käyttö tietämyksen lisäämiseen ja oikeanlaisten käytäntöjen vakiinnuttamiseen palkitaan kuitenkin lopuksi, sillä yhdenkin työntekijän yksi virhe voi vaikuttaa negatiivisesti koko yritykseen. Ajoittaisella tiimikoulutuksella oikeiden hygieniakäytäntöjen merkitys voidaan tehdä selväksi, ja henkilöstö saadaan myös motivoitua noudattamaan käytäntöjä. Toiminta tehostuu, sillä kun kaikki tietävät, miten työskennellään hygieenisesti, työ on sujuvampaa. Ajan mittaan keittiön puhtaana pitämisestä tulee koko yrityksen yhteinen asenne.

Food-service-cleancare_original.jpg
Food-service-cleancare3.jpg

Hygieniaa koskevia vinkkejä ravintolapalvelualalla työskenteleville

Huono hygienia on eräs ravintolapalvelualan yleisimmistä elintarviketurvallisuusongelmista5. Onneksi henkilökohtaista hygieniaa voidaan tehostaa tai ylläpitää noudattamalla muutamia yksinkertaisia sääntöjä. Lataa hygieniavinkkimme ravintolapalveluhenkilöstölle täältä.

Vinkkejä ristikontaminaatioriskin vähentämiseen ja turvallisen, kontaktittoman kokemuksen luomiseen henkilöstölle ja asiakkaille. Lataa tietopaketti