OfficeHygiene_ARCH_Original_5200x3500.jpg

Trendiraportti: Tulevaisuuden toimisto

Älykästä hygieniaa, tiedostava ja joustava tilankäyttö

Toimistotilan tiedostava käyttö
Kaikkialla maailmassa toimistoissa hyödynnetään verkkoyhteyttä yhä enemmän, mutta myös niiden tilarakenteet kehittyvät. Yli 60 % työntekijöistä kertoo, että heidän toimistonsa on suunniteltu uudelleen vähintään kerran kuluneiden kolmen vuoden aikana. Vaikka 15 % on löytänyt vaihtoehtoisia työskentelytapoja, henkilökohtaiset työhuoneet, sermeillä rajatut tilat ja avotoimistot ovat yhä vallalla.
 
OfficeHygienet_ARCH_article_300x300.jpg
Toimistotilan uudistamisessa ei ole kyse vain kustannusten vähentämisestä. Johto haluaa myös pitää työntekijänsä tyytyväisinä ja tuottavina. Itse asiassa 65 % työntekijöistä sanoo, että toimiston suunnittelulla on vaikutusta työilmapiiriin, mutta millaisen toimiston he sitten haluavat? Ensi silmäyksellä vaatimukset vaikuttavat hieman ristiriitaisilta. Vaikka 47 % toimistotyöntekijöistä sanoo haluavansa toimiston, joka mahdollistaisi vuorovaikutuksen ja kannustaisi siihen, 65 % haluaa toimiston olevan hiljaisempi ja tarjoavan enemmän rauhallista työskentelytilaa. Mikään yksittäinen toimistoratkaisu ei sovi kaikille: tarpeet vaihtelevat päivittäin ja työntekijöiden välillä.
 
“Opimme jatkuvasti paremmin tunnistamaan ja täyttämään erilaisia toimistoympäristöjen suunnittelun tarpeita. Ennen työnantajat eivät edes tiedostaneet, että sellaisia oli”, sanoo Lisa Grape, Whiten sisustusarkkitehti, joka keskittyy sisustuksen ja designin suunnitteluun ja kehitykseen. 
 
Osallistavaa ja joustavaa 
Maailmanlaajuisesti yli puolet työntekijöistä on usein huolissaan siitä, että saa tartunnan sairaana töihin tulevilta kollegoilta. Se saattaa selittää, miksi kuusi kymmenestä uskoo etätyön olevan hyväksi terveydelle. Kun toimistotilan jakaminen yleistyy, kehittyy ratkaisuja, joiden avulla työntekijät pystyvät itse toimimaan ennalta ehkäisevästi ja varmistamaan toimiston hygienian paranemisen tarpeen kasvaessa.
 
”Kun ihmiset vaihtavat työtilaansa päivittäin, joskus useita kertoja päivässä, meidän on tarjottava työntekijöille ratkaisuja näppäimistöjen ja muiden yhteisten toimistokomponenttien puhdistamiseen”, sanoo Ola Sarvik, Sodexon kansainvälisen puhdistusasiantuntijoiden verkoston jäsen. ”Odotukset palvelujemme joustavuudesta kasvavat.”
 
Toimistojen suunnittelu muuttuu joustavammaksi, jotta ne voidaan sopeuttaa yrityksen työntekijöiden eri tehtäviin ja rooleihin. Samalla aletaan kaivata proaktiivisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat laadukkaamman toimistohygienian ja antavat työntekijöiden ottaa aktiivisemmin työpaikan hygienian omiin käsiinsä. 
OfficeHygiene_ARCH_article_300x200.jpg
Näitä ratkaisuja tarjoavat toimitila- ja palveluyritykset saavat kilpailuedun.
 
Tämä artikkeli perustuu Torkin toimistotrendiraporttiin vuodelta 2016. Lue englanninkielinen Torkin toimistotilojen trendiraportti täältä.