EasyCube_digital cleaning.tif

Torkin toimistotilojen trendiraportti

Torkin toimistotilojen trendiraportti: siisteys ratkaisee muuttuvassa ympäristössä

Essity tuotti Torkin toimistojen trendiraportin ymmärtääkseen miten toimistoympäristö on muuttumassa ja miten se vaikuttaa toimitilajohtamiseen ja hygieniaan. Tarve älykkäämmälle, terveellisemmälle ja ympäristöystävällisemmälle toimistolle syntyy työntekijöiden toiveista ja odotuksista. Se muuttaa myös asetelmaa siitä, miten yhtiöt näkevät toimistonsa. Kehityksen suunta tulee tiheään asutuilta, toimistoiltaan runsailta suurkaupungeilta. Toimitilajohtajien ja siivouspalveluyritysten on mietittävä toimiston hygienia uudelleen.


Tork_the flexible office_low_res.jpg

Nykyaikainen toimisto on älykäs, tietoinen ja joustava

Trendiraportti perustuu toimistosuunnittelijoiden ja toimitilajohtajien haastatteluihin sekä 17 kaupungin, kuten New York, Lontoo ja Helsinki, toimistotyöntekijöille tehtyyn kyselyyn. Tuloksista nousi esiin kolme trendiä: älykäs, tietoinen ja joustava toimisto.


”Työhuoneista on siirrytty avokonttoreihin ja toiminnallisiin työskentelyalueisiin. Perinteinen toimistoympäristö on rajun muutoksen alla. Ymmärtääksemme tätä kehitystä, on tärkeää voida tarjota hygieniaratkaisuja, jotka ovat toimivia nykyaikaisissa toimistoissa”, kertoo Torkin tuotepäällikkö Nina Rantanen.


Työntekijät seuraavat kehitystä ja vaativat enemmän toimistoympäristöltään. Johtajat seuraavat perässä ja ovat yhä kiinnostuneempia tarjoamaan toimistoympäristön, joka on terveellinen, kestävä ja vetää puoleensa.

Mahdollisuuksien edessä

Työntekijät odottavat konkreettisia parannuksia toimistoympäristöönsä, kuten joustavampia työtiloja ja kännykkäsovelluksia vapaan saniteettitilan löytämiseksi. Tämä luo paineita työnantajille ja toimitilajohtajille. Se tuo myös uusia mahdollisuuksia toimitilajohtamisen ja siivouspalveluiden yrityksille.

”Trendit vaikuttavat liiketoimintaan. Voittajia ovat ne, jotka valjastavat tämän kehityksen ja auttavat ohjaamaan kysyntää uudelle, älykkäämmälle toimistohygienialle”, Rantanen jatkaa.

Tietoa trendiraportista

Essity Tork toimistotilojen trendiraportti perustuu kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen tutkimukseen joka tehtiin maalis- ja huhtikuun aikana 2016. Kvantitatiivinen tutkimus toteutettiin itsetäytettävällä verkkokyselyllä. Yhteensä 8000 toimistotyöntekijöiden vastausta kerännyt kysely tehtiin 17 eri kaupungissa: Amsterdam/Rotterdam, Berliini/Frankfurt, Kööpenhamina, Dublin/Cork, Helsinki, Lontoo, Moskova, New York City, Oslo, Pariisi, San Francisco/Los Angeles, Shanghai, Tukholma, Sydney/Brisbane, Toronto/Ottawa, Vilna ja Varsova.


Kvalitatiivinen tutkimus oli kuuden asiantuntijan toimistohygieniaan liittyvä haastattelututkimus. Asiantuntijat valittiin edustamaan eri alojen päättäjiä, kuten H&M:n Regional Facility Manager Global Expansion, White Architectsin sisustusarkkitehti sekä Microsoftin Productivity Solutions Specialist.

Tiesitkö? Poimintoja toimistojen trendiraportista:

  • 37 % oli sitä mieltä, että toimiston huono hygienia vaikuttaa kielteisesti ilmapiiriin
  • 55 % vastaajista kertoi, että kollegoiden jättämät sotkut ärsyttävät
  • 46 % uskoo olevansa muita kollegoitaan siistimpi
  • yli puolet vastaajista haluaisi mieluummin oman työhuoneen kuin istuisi avokonttorissa
Lähde: Essity, Tork toimistotilojen trendiraportti – 8000 toimistotyöntekijän vastaama tutkimus 17 kaupungissa maalis-huhtikuun aikana 2016.

Hygieniaälykäs toimisto

Yhä useampi toimistolaite tulostimista kahvikoneisiin sisältää älyteknologiaa. Asiantuntijat uskovat hygieniatuotteiden olevan seuraavia. Kysely osoittaa, että toimistojen työntekijät ovat jo nyt avoimia hygieniaan liittyvien laitteiden liitettävyydelle. Helsingin vastaajista melkein joka neljäs uskoo, että hygienialaitteiden liitettävyydellä parannetaan toimiston puhtautta.

 ”Yritykset epäröivät sijoittaa nykyistä enemmän laitteiden liitettävyyteen niiden kustannusten vuoksi, mutta on ymmärrettävä IoT:n ja liitettävyyden tarjoamat konkreettiset tuottavuuden hyödyt. Liitettävyys takaa toimistolle hyvinvoivempia ja onnellisempia työntekijöitä. Liitettävyyden avulla esimerkiksi saippuan ja wc-paperin loppuminen voidaan estää”, kertoi tutkimukseen haastateltu, H&M:n Regional Facility Manager Tony Löf.

Tietoinen toimisto

Työntekijöiden muuttuessa yhä tietoisemmaksi elämäntyylistään, syntyy toimistotiloille myös uusia vaatimuksia, kuten ilmanlaadun ja kuntosalin lämpötilan tarkkailu (joka yli kolmannella toimistoista jo on). Suomalaisista 29 % kertoi toimistonsa olevan suunniteltu terveysnäkökulmasta ja 75 % ilmoittaisi johdolle, mikäli he eivät ole tyytyväisiä toimiston hygieenisyyteen.

Tavarantoimittajat ovat huomanneet tämän muutoksen ja kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ovat edellytys toimittajan valinnalle. Yritysjohtajat alkavat ymmärtää hyvän toimitilajohtamisen ja kestävien toimistotilojen markkinapotentiaalia.

“Urakoitsijat ovat keskittyneet aikansa kulujen karsimisen, mutta trendi on kuitenkin kääntynyt kohti laatuun panostamista. Hyvän toimitilajohtajuuden tärkeys tuo ylpeyden tunteen ja asiakkaat kyselevät meitä varmistamaan heidän liiketoimintansa jatkuvuuden”, sanoi johtavan kiinteistöhuoltopalveluita toimittavan Strauss Paper Companyn myynnin ja markkinoinnin varatoimitusjohtaja Rober Tamilio Jr. Yritys vastaa huippuluokan kiinteistöistä, kuten Manhattanin Freedom Towerista, New Yorkissa.

Joustava toimisto

Toimistotilojen on oltava pohjaltaan joustavampia. Kyselyyn vastanneista suomalaisista 54 % pitää sosiaaliseen kanssakäyntiin kannustavaa toimistoja parempana. Samalla kuitenkin 67 % vastaajista toivoisivat toimiston, joka mahdollistaa hiljaisemman ja rauhallisemman työskentelyilmapiirin.


”Ennakoimme jatkuvasti paremmin eri tarpeita suunnitellessamme toimistotiloja. Tunnistamme tarpeet, jopa ennen kuin työntekijät huomaavat niiden olemassaolon”, kertoi arkkitehtitoimisto Whiten sisustusarkkitehti Lisa Grape. Toimisto keskittyy sisustusarkkitehtuuriin ja suunnittelun tutkimukseen ja kehittämiseen.


Työntekijöillä on yhä enemmän yhteisiä tiloja toimitiloissa, joissa eri alueet on tarkoitettu eri toiminnoille. Tutkimuksessa se ilmeni huolena sairastumisesta. Suomalaisista 36 % pelkäsi sairastuvansa itsekin, mikäli joku kollegoista on kipeä. Tämä tuo vaatimuksia ennakoiviin hygieniaratkaisuihin, jotta työntekijät voivat itse tuntea olevansa vastuussa työpaikkansa hygieniasta.


Lue Torkin toimistotilojen trendiraportti täältä


Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Nina Rantanen
Product Manager Finland
Essity Professional Hygiene
Oy Essity Finland Ab
Phone +358 9 50688402
Mobile +358 50 3300489
nina.rantanen@essity.com

Nykyaikainen toimisto - älykäs, tietoinen ja joustava

6 ammattilaista, 17 kaupunkia, 8000 toimistotyöntekijää