Wiping and Cleaning 1.tif

Puhdistus on huolenpitoa

Kun laitteen käyttäjä ajattelee ylläpitoa, hänellä on tapana keskittyä pitämään huolta laitteista, ei itsestään. Tutkimuksista kuitenkin ilmenee, että ylläpitotoimet ovat hyvin tavallinen onnettomuuksien aiheuttaja1. Ylläpito ei siis ole pelkästään laitteista vaan myös työntekijöistä huolehtimista.

Monissa yrityksissä ollaan sitä mieltä, että koulutus riittää turvallisen käyttäytymisen tehostamiseen. Jos työntekijöille vain opetetaan, miten ylläpitotyöt hoidetaan turvallisesti, he myös toimivat niin – vai mitä? Paras tapa käyttäytymisen muuttamiseen ei kuitenkaan ole se, että yksinkertaisesti vain kerrotaan työntekijöille turvallisuuden tärkeydestä. Teoreettiset turvallisuuskulttuuritutkimukset ovat osoittaneet, että vaikka henkilöstö asennoituisi myönteisesti turvallisuuskoulutukseen, eivät työpaikan onnettomuudet vähene lähes lainkaan tätä vastaavassa suhteessa.

Miksi? Ihmiset valitsevat helpoimman tavan, eivät turvallisinta. Vaikka henkilöstö tuntee turvallisuuskäytännöt, ne unohtuvat helposti, kun tarjolla on helpompia ja nopeampia vaihtoehtoja – erityisesti stressaavissa tilanteissa. Mikä sitten olisi käytännössä paras tapa kohentaa terveyttä ja turvallisuutta vaalivaa käyttäytymistä?

Työkalut ja prosessit ovat kaikkein tärkeimpiä

Teot merkitsevät enemmän kuin sanat. Tutkimus2 osoittaa, että käytännön tuen tarjoaminen vähentää onnettomuuksia tehokkaammin kuin yritykset motivoida ihmisiä ajattelutavan muutoksen kautta. Tärkeintä on käyttäytyminen, ei asenne. Jos tuotanto-osastolla ei ole käytössä oikeita työkaluja ja prosesseja, onnettomuuksia tapahtuu edelleen – tarjottiinpa turvallisuuskoulutusta miten paljon tahansa.

Jollakin pieneltä yksityiskohdalta vaikuttavalla seikalla, kuten paremmilla pyyhintä- ja puhdistustuotteilla, on suuri vaikutus kokonaissuoriutumiseen, erityisesti työntekijöiden turvallisuuden ja moraalin kannalta. Tutkimus2 viittaa siihen, että organisaatioiden tulisi keskittää vähintään 80 % ponnistuksistaan turvallisuuskulttuurin kehittämisessä ylläpidon ja johtamiskäyttäytymisen kaltaisille alueille. Ylläpidon suhteen tämä tarkoittaa, että puhdistusprosesseissa otetaan huomioon juuri omien tuotantotilojen tarpeet ja valitaan helposti käytettävät annostelijat. Näin edistetään tuotantotilojen siisteyttä.

”Vaarallisimmat onnettomuudet, joilla on valtava negatiivinen vaikutus niin talouden kuin ympäristönkin kannalta katsottuna, aiheutuvat yleensä siitä, että halvat ja yksinkertaiset ylläpito- ja puhdistustehtävät on jätetty hoitamatta.”
- Tri Nima Khakzad, Delftin teknillinen yliopisto

Puhdas tuotanto-osasto osoittaa, että otat turvallisuuden vakavasti

Puhdas tuotanto-osasto ja yleisestä siisteydestä huolehtiminen osoittavat myös, että organisaatiosi välittää työolosuhteista, mikä puolestaan vahvistaa hyvää moraalia. Tämä ulottuu pidemmälle kuin vain yksittäiseen työntekijään: kun riittävä määrä ihmisiä tekee asiat oikein, muut seuraavat perässä. Ja jälleen kerran oikeat työkalut ja yksinkertaiset prosessit mahdollistavat kaikin puolin puhtaamman, tuottavamman työpaikan.

”Monet ajattelevat, ettei huonolla yleisestä siisteydestä huolehtimisella ole merkitystä, sillä he työskentelevät alueilla, joilla siisteysstandardit ovat muutenkin alhaisia.”
- Tri Dominic Cooper, sovelletut käyttäytymistieteet, Hull2

Johtoportaan tuki on olennaista

Johtajien on tuettava hyvää käyttäytymistä ja tarjottava oikeat työkalut. Johtoporras on jatkuvassa paineessa yrittäessään täyttää kaikki erilaiset vaatimukset, mutta on elintärkeää tukea henkilöstöä jatkuvasti käytännön asioissa. Tutkimus2 osoittaa, että oikeat työkalut oikeassa paikassa ovat paras tapa tämän saavuttamiseksi. 

Tork-tuotteet tukevat turvallisuuspyrkimyksiäsi
Nykyään valtaosa Euroopan tehdasteollisuusasiakkaista käyttää riepuja ja vuokratekstiilejä ylläpitoon ja puhdistukseen, usein pelkän perinteen takia. Tork tarjoaa tuotteita ja työkaluja, jotka ovat parempia kuin rievut ja vuokratekstiilit, ja tukee tuotanto-osastojen turvallisia ylläpitomenetelmiä. Jos haluat kehittää turvallisuutta vaalivaa käyttäytymistä, on aika murtaa riepujen ja vuokratekstiilien perinteet. Tässä hyviä syitä, miksi:

Vähemmän aikapaineita, vähemmän virheitä
Kun työntekijällä on enemmän aikaa tehtävän suorittamiseen, hän pystyy paremmin noudattamaan turvallisia käytäntöjä.
Tork-tuotteilla puhdistus ja ylläpito sujuvat jopa 35 % nopeammin. Tork-tuotteiden tasaisen, korkean laadun ansiosta tehtävä vaatii 31 % vähemmän vaivannäköä.

Sotkun väheneminen edistää turvallisuutta
Tork tarjoaa oikean tuotteen jokaiseen tehtävään. Kun Tork-tuotteet on laitettu oikeisiin annostelijoihin, on helppo luoda parempi järjestys sitä eniten vaativiin paikkoihin. Näin säästyy aikaa ja onnettomuusriski vähenee.

Terveellisempää ja turvallisempaa työskentelyä liuotinmäärien vähenemisen myötä
Tork-tuotteita käytettäessä liuottimien tarve on jopa 41 % vähäisempi perinteisiin riepuihin verrattuna. Liuottimilla voi olla negatiivisia vaikutuksia niille altistuneiden käyttäjien terveydelle. Tork-tuotteet pienentävät liuottimessa liotettujen riepujen varastoinnista aiheutuvia terveys- ja turvallisuusriskejä.

Turvallisuuden lisääminen parantaa työn laatua
Kun työntekijöille tarjotaan helppokäyttöisiä, monipuolisia työkaluja, he pystyvät työskentelemään älykkäämmin, nopeammin ja turvallisemmin. Tyytyväisempi ja tuottavampi työvoima lisää käytettävyysaikaa, mikä näkyy suoraan rahan säästymisenä. Sellaisten Tork-puhdistusliinojen käyttäminen, joissa on exelCLEAN™-toiminto, on käytännöllinen tapa osoittaa, että puhdistus on huolenpitoa.

Haluatko aloittaa? Ota yhteys paikalliseen Tork-myyntiedustajaasi nostaaksesi omia terveys- ja turvallisuustavoitteitasi hankkimalla oikeanlaista käytännön tukea työntekijöillesi.––––––––––––––––––––––
Lähteet:
1. National Health Scotland, ”What is maintenance? Healthy safe workplaces”, 2012
2. Dominic Cooper, Improving Safety Culture- A Practical Guide, 2001


Tulosta Lataa