Parempaa tehokkuutta alusta alkaen

Wipingandcleaning.tif

Parempaa tehokkuutta alusta alkaen

Kun yritetään parantaa valmistus- ja tuotantoprosesseja, ei kestävien toiminnallisten aloitteiden käyttöönottaminen aina ole helppoa. Johtotasolla kehitetyissä ratkaisuissa ei aina osata ottaa huomioon ylläpidon ja puhdistuksen kaltaisia perusasioita. Useimmat johtajat tietävät, että muutosten toteuttaminen tulisi aloittaa työntekijöiden näkökulmasta katsoen, mutta tutkimukset osoittavat, ettei niin usein tapahdu käytännössä. Tämä tarkoittaa sitä, että Lean-ajattelun kaltaisista tehokkuustyökaluista muodostuu ennemminkin johtamisfilosofiaa kuin tuotannon todellisuutta.
 
Vuorovaikutus työntekijöiden kanssa on ensimmäinen askel, kun halutaan määrittää, missä muutoksia kannattaa toteuttaa. Vaikka ylläpito ja puhdistus voivat vaikuttaa toisarvoisilta tehtäviltä, ne muodostavat suuren osan tuotantopuolen perustyöstä. Tämän alueen tehostaminen vaikuttaa paljon kokonaistuottavuuteen.
 
 
”Meidän on saatava kaikki mukaan ongelmien tunnistamiseen ja niiden taustatekijöiden pohtimiseen. Muuten emme pysty toteuttamaan kestäviä muutoksia ja parannuksia.”
- Knut Sandbakken, Senior Advisor Production Development, SINTEF - Norja

Ongelma – miten saada muutokset pysyvästi osaksi käytännön tasoa

Monet yritykset keskittyvät pitkäaikaisten aloitteiden toteuttamisen sijaan nopeisiin korjauskeinoihin täyttääkseen lyhytaikaiset tuotantotavoitteensa. Ne ottavat käyttöön yleisiä käytäntöjä, jotka eivät huomioi työntekijöiden tarpeita. Joskus yritykset ryntäävät innoissaan toteuttamaan uusia tuotanto-ohjelmia pikamuutostensa yhteydessä varmistamatta ensin, että työntekijät – ja myös johtoporras – ovat valmiita työskentelemään uusilla tavoilla. 
 
Jos käyttöön otetaan kerralla liian monta uutta tuotantoprosessia, joita ei ole kytketty organisaatioon, voi tuloksena olla tila, jota McKinsey1 kutsuu ”aloiteväsymykseksi”. Tämä tila voi johtaa tehokkuushyötyjen nopeaan katoamiseen ja luoda jopa epäluottamusta työntekijöiden keskuuteen.

Ratkaisu – aloita sieltä, missä tapahtuu

Ratkaisu on, että johtajat aloittavat muutosprosessin pyytämällä henkilöstönsä jäseniä nimeämään päivittäisen työnsä pääasialliset haasteet. Tämän voi toteuttaa viettämällä aikaa työntekijöiden kanssa heidän työnsä äärellä, tarkkailemalla ja kyselemällä, miten ja miksi he tekevät tehtävät tietyllä tavalla. Jos ihmiset sitoutuvat ongelmien ja niiden ratkaisujen tunnistamiseen, he myös todennäköisemmin tukevat uusia prosesseja. Kun työntekijöiden tarpeet on ymmärretty, voidaan priorisoida muutostarpeet, esimerkiksi parempi organisaatio tai paremmat puhdistustuotteet. Lopuksi henkilöstön työskentelytapoja yksinkertaistetaan sijoittamalla oikeat tuotteet ja työkalut oikeisiin paikkoihin. 
 
”Monissa organisaatioissa käytetään suurin osa energiasta menetelmiin ja työkaluihin, kun taas yksittäisen työntekijän mahdollisuuksia ei useinkaan täysin ymmärretä.” - Dag Lotsander, Lean-asiantuntija - Ruotsi


Puhdistuksen 5S

5S-malli on dynaaminen menetelmä, jota käytetään tehokkuusaloitteiden ohjaamiseen. Tork ehdottaa 5S:n käyttämistä yleismallin sijaan mallina, jolla tunnistaa, mihin kohtaan organisaatiossa muutospyrkimykset kannattaa keskittää. Ensin sitoutetaan työntekijät, sitten priorisoidaan asiat, jotka ovat muutoksen tarpeessa, ja yksinkertaistetaan pyyhintä ja puhdistus. Tork on luonut puhdistuksen 5S:n auttamaan tämän saavuttamisessa. Lisäksi tuotteemme tukevat sinua kaikissa vaiheissa. Näin se toimii:   
 
//Lisää Tork 5S -malligrafiikka//
 
 
1. Lajittele
On aika eritellä tarpeet. Jokaisella tuotanto-osastolla on useita erilaisia puhdistustehtäviä. Ensin on valittava, mitkä ratkaisut täyttävät parhaiten juuri sinun erityistarpeesi. Tork antaa runsaasti vaihtoehtoja tarjoamalla laajan valikoiman tuotteita pyyhintään ja puhdistukseen. Korkealaatuisia Tork-tuotteita voidaan käyttää monissa erilaisissa tehtävissä, ja näin on mahdollista korvata useita eri tuotteita yhdellä ainoalla tuotteella.
 
2. Systematisoi
Tämä vaihe tehostaa työtä, varastointia ja saatavuutta. Kun olet määrittänyt, mitkä Tork tuotteet sopivat parhaiten tarpeisiisi, voimme auttaa sinua sijoittamaan sopivia annostelijoita sekä seinä- ja lattiatelineitä mahdollisimman hyviin paikkoihin. Näin on helpompi sijoittaa oikeat tuotteet oikeisiin paikkoihin. 
 
3. Siivoa
Tässä vaiheessa tulokset alkavat näkyä. Puhdas tuotanto-osasto puhtaine laitteineen tekee ongelmien havaitsemisesta ja suunnittelemattomien seisokkien välttämisestä helpompaa. Puhdistuksen laadun parantamisen lisäksi Tork exelCLEAN™ -liinat voivat lisätä kokonaistehokkuutta. Työntekijät voivat esimerkiksi suorittaa tehtävän jopa 35 % lyhyemmässä ajassa ja jopa 31 % pienemmällä vaivalla kuin riepuja ja vuokratekstiilejä käyttäessään.
 
4. Standardisoi
Tork exelCLEAN™ on joka kerta yhtä luotettavan tehokas. Tork tuotteiden tasalaatuisuus tarkoittaa myös, ettei työntekijöiden tarvitse enää käyttää aikaa ”kunnollisen rievun” etsimiseen. 
 
5. Seuraa 
Tämä viimeinen vaihe on ratkaiseva. Olet uhrannut tähän paljon ajatustyötä ja energiaa, ja nyt parannukset on saatava pysyviksi pitkällä tähtäimellä. Sitouttamalla työntekijöitä jatkuvasti ja tarjoamalla oikeat tuotteet oikeisiin paikkoihin Tork-tuotteet voivat auttaa ylläpitämään muutoksia, esimerkiksi pitämään laitteet puhtaampina, sekä parantamaan ylläpito- ja puhdistuskäytäntöjä 5S-mallin eri vaiheiden avulla.

Tulos: Todellinen muutos alusta alkaen
Jatkuvissa parannuksissa jokainen sekunti on tärkeä, tulipa se mistä tahansa. Tork-puhdistusliinat, joissa on exelCLEAN™-ominaisuus, voivat auttaa sinua löytämään tuon ylimääräisen ajan ja rahan odottamattomista paikoista. 
 
Tork puhdistuksen 5S voi auttaa aloittamaan aivan alusta tarjoamalla työntekijöillesi helppokäyttöisiä ja monipuolisia pyyhintä- ja puhdistustuotteita. Kun aloitat katsomalla asioita työntekijöiden näkökulmasta, annat ihmisten tehdä töitä älykkäämmin, ja tämä puolestaan tekee työntekijöistä tyytyväisempiä ja tuottavampia. Tämä lisää käytettävyysaikaa, mikä näkyy suoraan rahan säästymisenä. 
 
Haluatko tietää lisää? 
Tämän tarkistuslistan avulla pääset alkuun 5S:n kanssa //sisäinen linkki//. 5S-malli on kehys, jota voidaan käyttää kunkin vaiheen parantamiseen tunnistamalla ongelmat – työntekijöiden työskentelytavoista alkaen.
 
Ota yhteyttä Tork-myyntiedustajaan ja anna meidän auttaa ylläpito- ja puhdistusratkaisujesi parantamisessa.
 
 
 
–––––––––––––––
Lähteet:
1. McKinsey: ”From Lean to lasting - making improvements stick”, 2008

Tulosta Lataa