Original_JAD.jpg
Yleinen

Tuore tutkimus: käsienkuivaimilla varustetut julkiset saniteettitilat herättävät turvattomuuden tunnetta

08/07/2020

COVID-19 muokkaa ihmisten asenteita ja käyttäytymistä. Yksi merkittävimmistä muutoksista on kasvava tietoisuus julkisten tilojen hygieniaan liittyvistä terveysriskeistä. Essityn Tork® -brändin teettämän tuoreen kansainvälisen tutkimuksen mukaan lähes seitsemän kymmenestä tutkimukseen osallistuneesta tuntee olonsa turvattomammaksi käydessään epähygieenisissä julkisissa saniteettitiloissa kuin ennen pandemiaa. 43 prosenttia näistä vastaajista sanoi, ettei tunne oloaan turvalliseksi saniteettitiloissa, joissa on käsienkuivaimia. 
 
Julkisia tiloja koskevat odotukset ja turvallisten hygieniaratkaisujen tarve ovat suurempia kuin koskaan. Tutkimuksessa kartoitettiin COVID-19:n vaikutuksia ihmisten asenteisiin julkista hygieniaa kohtaan ja havaittiin, että 80 prosenttia ihmisistä pitää julkisten saniteettitilojen korkeaa hygieniatasoa ehdottoman tärkeänä yleisen turvallisuuden kannalta.
 
Lisääntynyt huoli julkisten saniteettitilojen hygieniasta on aiheuttanut muutoksen käsienkuivausratkaisujen suosiossa. Tutkimuksen mukaan 75 % vastanneista ihmisistä toivoo, että paperisia käsipyyhkeitä olisi useammin tarjolla käsienkuivainten vaihtoehtona. Tutkimus osoitti myös, että 37 % ihmisistä valitsee nyt entistä mieluummin paperisen käsipyyhkeen kuin ennen pandemiaa. Yleisimpinä syinä muuttuneisiin valintoihin vastaajat ilmoittivat käsityksen, että paperiset käsipyyhkeet ovat käyttäjälle hygieenisempiä (80 %), kuivaavat kädet nopeammin (42 %) ja levittävät ilmaan vähemmän bakteereja (39 %).
 
Kun saniteettitilojen käyttäjät suosivat entistä vahvemmin paperisia käsipyyhkeitä, niiden tarjoamatta jättäminen voi tulla kalliiksi. Kyselyvastaajista 50 % sanoo, että vierailee vähemmän todennäköisesti kohteessa, jossa käsien kuivaamiseen ei ole tarjolla paperisia käsipyyhkeitä, ja 43 % sanoo tuntevansa olonsa turvattomaksi saniteettitiloissa, joissa on käsienkuivaimia. 
 
“COVID-19 -pandemia on osoittanut, että kaikkien yritysten on sopeuduttava uusiin hygieniavaatimuksiin. Jotkut toimijat ovat aiemmin valinneet käsienkuivaimet oletetun helppokäyttöisyyden perusteella, mutta se ei enää riitä. Merkittävä osa ihmisistä kokee nyt käsienkuivainten käytön turvattomaksi. Meille on tullut kasvava määrä pyyntöjä toimitilavastaavilta, jotka haluavat vaihtaa käsienkuivaimista paperisiin käsipyyhkeisiin”, sanoo Alberto Cajiga, VP Marketing, Essity Professional Hygiene.
 
Hygienian suhteen kriittisillä alueilla, kuten elintarviketuotannossa ja sairaaloissa, paperiset käsipyyhkeet ovat olleet pitkään ainoa hyväksyttävä käsienkuivausratkaisu. * Ja hyvästä syystä. Toisin kuin paperiset käsipyyhkeet, ilmavirtaan perustuvat kuivaimet tuottavat enemmän pisaroita ilmaan, ** mikä lisää riskiä bakteerien leviämiselle ilmaan. Käsien kuivaaminen paperilla tuottaa myös kitkaa, joka auttaa poistamaan bakteereja tehokkaammin kuin muut kuivausvaihtoehdot. ***  
 
COVID-19 -pandemian johdosta yhä useammat vierailijat vaativat julkisilta saniteettitiloilta yhtä korkeaa hygieniatasoa kuin mainituilla hygienian kannalta kriittisillä alueilla. Jopa 80 % vastaajista sanoi odottavansa julkisilta saniteettitiloilta nyt turvallisempaa hygieniaympäristöä kuin ennen virusepidemiaa. 
 
“Tutkimus osoittaa, että jos julkisten tilojen toimitilavastaavat haluavat saada ihmiset palaamaan, on ensiarvoisen tärkeää tarjota ratkaisuja, jotka saavat ihmiset tuntemaan olonsa turvalliseksi. Ihmisten huolten jättäminen huomiotta tulee yksinkertaisesti liian kalliiksi”, toteaa Cajiga.
 
 
*Lähde: Huang, C Mayo Clinic, 2011
**Lähde: Margas E. et al, J Applied Microbiol, 2013
***Lähde: Todd, J Food Prot, 2010 
 
Tietoa tutkimuksesta
Tutkimuksen toteutti United Minds yheistyössä CINT:n kanssa. Tutkimusmetodina käytettiin verkkopaneeleja. Tietoa kerättiin aikavälillä 8.-13.4.2020 neljällä eurooppalaisella markkina-alueella: Saksassa, Ranskassa, Espanjassa ja Ruotsissa. Vastaajia oli yhteensä 4035.  
 
 
 
Lisätietoja:
Nina Rantanen   
Customer Marketing Manager 
Essity Professional Hygiene  
OY ESSITY FINLAND AB 
050 3300 489  

Takaisin
Tulosta Lataa