Tork_and_Sustainability_orginal - Copy.jpg

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys mukaan toimintaan

Uskomme, ettei kestävän kehityksen mukaisuus ole menestys, ellei se tue liiketoimintaasi ja anna sille lisäarvoa. Siksi me työskentelemme yhdessä kanssasi, tunnistamme tarpeesi ja kehitämme tuotteita ja palveluita sinun liiketoimintasi kehittämiseksi. Me saamme kestävän kehityksen toimimaan koko planeetan ja myös kaiken perustana olevien ihmisten – työntekijöittesi ja sidosryhmiesi – hyödyksi.
 
Tork on pohjimmiltaan asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistä sekä tuotteiden ja palveluiden tarjoamista, joiden avulla asiakkaat voivat keskittyä siihen, mikä on tärkeintä heidän liiketoimintansa kannalta. Kestävä kehitys on olennainen osa tätä sekä kaikkea, mitä teemme. 

Kaikki lähtee lisäarvon luomisesta asiakkaalle

Lähestymme kestävää kehitystä paitsi ympäristön, myös ihmisten ja yhteiskunnan kannalta. Me emme tyydy ainoastaan säännöstenmukaisuuteen, vähennyksiin ja tehokkuuteen panostaaksemme siihen, mikä on todella arvokasta: miten voimme kehittää sinun liiketoimintaasi. Tork voi auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi, halusitpa sitten keskittyä henkilöstön tyytyväisyyden parantamiseen tai terveempään perustaan. Toteutamme tämän ottamalla kestävän kehityksen mukaan käytännön toimiin, innovaation ja kumppanuuden voimin. 

Kestävä kehitys innovaatioiden keskeisenä osana

Aloitamme siitä, mitä asiakas tarvitsee. Näin varmistamme, että kestävä kehitys toimii asiakkaan hyväksi. Me otamme asiakkaan mukaan myös jatkossa koko kehityskaaren ajaksi tosiaikaisten tutkimusten, tuotetestausten ja parannusprosessien avulla. Helpotamme ja tehostamme esimerkiksi siivoojien päivittäistä työtä Tork Easy Handling™- ja Tork EasyCube™ -tuotteiden kaltaisilla älykkäillä pakkauksilla ja palveluilla, joiden avulla säästyy sekä rahaa että vaivaa.
 
Elinkaarianalyysi on myös olennainen osa kaikkien uusien Tork-tuotteiden kehitystä. Toisin sanoen me otamme täyden vastuun kaikesta, alkaen raakamateriaalin hankinnasta ja jatkuen tuotannon kautta lopulta asiakkaan jätekierrätykseen. Sinun ei tarvitse koskaan huolehtia minkään Tork-tuotteen ympäristökelpoisuudesta.

Kumppanuus on tärkeä strategia

Testaamalla tuotteitamme ja palveluitamme asiakkaiden ja loppukäyttäjien kanssa voimme varmistaa niiden toimivuuden käytännössä. Työskentelemme yhdessä teollisuudenalamme muiden toimijoiden kanssa saadaksemme toteutettua esimerkiksi jätteestä resurssiksi -aloitteemme. Kumppaneinamme toimii myös tutkijoita ja asiantuntijoita, joiden avulla lisäämme omaa tietämystämme sekä muiden tietämystä kestävästä kehityksestä ja hygieniakäytännöistä (esimerkiksi Tork Green Hygiene Council Pohjois-Amerikassa).
 
Tekemällä yhteistyötä luotetuimpien ympäristömerkkejä myöntävien kolmannen osapuolen tahojen kanssa varmistamme, että tuotteemme täyttävät korkeimmat kestävän kehityksen mukaiset standardit. Maailmanlaajuisena tuotemerkkinä olemme ylpeitä voidessamme tarjota kestävän kehityksen mukaisia vaihtoehtoja koko Tork-valikoimassamme. Näin sinun on helpompaa valita tuotteet, jotka ovat ympäristön kannalta terveitä, turvallisia ja hyvälaatuisia.

Vastuullisuutta koko toimitusketjussa...

Essity toimii teollisuudenalansa johtajana kestävän kehityksen mukaisessa metsäteollisuudessa, paperinvalmistuksessa, materiaalin hankinnassa ja logistiikassa. Näin se on luonut perustan kestävän kehityksen mukaiselle työllemme. Sen strategia perustuu kestävän kehityksen mukaiseen liiketoimintamalliin, jossa arvon luominen ihmisille ja luonnolle on yhdenvertaisessa asemassa kasvun ja tuottavuuden kanssa. Tämä kestävän kehityksen mukainen lähestymistapa on palkittu lukuisin palkinnoin ja arvioin.
 
Koska olemme osa Essitya, joka on kestävän kehityksen mukaisen metsäteollisuuden alan johtaja, otamme täyden vastuun koko toimitusketjusta, myös kaikista tavarantoimittajista. Essitylla on vakiintunut ja tarkastettu maailmanlaajuinen raakamateriaalien hankintakäytäntö, joka koskee myös Tork-tuotteita. Tork-tuotteissa käytetään vain vastuullisista lähteistä peräisin olevia, kestävän kehityksen mukaisia kuituja.

...ja pidemmälle

Näin Tork-innovaatiot voivat edetä. Sen lisäksi, että sovellamme läpinäkyvyyttä kaikkeen, mitä teemme, me myös etsimme aktiivisesti kumppanuuksia ja yhteistyömahdollisuuksia. Me keskitymme koko arvoketjuun, emme vain resurssitehokkuuteen. Pyrimme vähentämään sinun energiankäyttöäsi omamme lisäksi. Me myös huolehdimme työntekijöistäsi kuin omistamme.
 

Kestävä kehitys mukaan toimintaan.


Tulosta Lataa