Luomme kestävän kehityksen mukaista elämää kodin ulkopuolelle

Nykyään aikaa vietetään aina vain enemmän muualla kuin kotona – työpaikoilla, hotelleissa, kouluissa, ravintoloissa ja lentokentillä. Tämä tarkoittaa sitä, että tarvitaan lisää ratkaisuja, joiden avulla elämä kodin ulkopuolella on kestävämpää. 
 
Me autamme sinua tarjoamaan kestäviä ratkaisuja liiketoimintaoperaatioissasi sekä vastaamaan asiakkaiden ja kuluttajien tarpeisiin ja vaatimuksiin. Tähän sisältyy kaikki paremman hygienian aikaansaamasta paremmasta terveydestä aina resurssitehokkaampiin ratkaisuihin, joilla pystytään vähentämään jätemäärää tai parantamaan siivoojien, kokkien tai terveydenhoidon ammattilaisten työympäristöä.
 
Tork on sitoutunut luomaan kestävämpää elämää kodin ulkopuolelle. 

Miten me mahdollistamme kestävämmän elämän kodin ulkopuolella

Missiomme on kehittää ratkaisuja, joiden avulla elämä kodin ulkopuolella on kestävämpää. Sitoumuksemme kestävyyteen perustuu kolmeen vaikuttamisalueeseen, joilla tuotteemme ja ratkaisumme mielestämme vaikuttavat eniten: hyvinvointi, enemmän vähemmällä ja kiertotalous.

Hyvinvointi

Hygienia, terveys ja hyvinvointi liittyvät läheisesti toisiinsa. Kehittyvissä maissa puhtaan veden ja parempien hygieniakäytäntöjen saatavuus ovat keskeisiä seikkoja sairauksien leviämisen ehkäisyssä. Mutta myös sellaisissa maailman osissa, joissa on vähemmän uhkatekijöitä, hygienia on välttämätöntä terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Esimerkiksi hotelleissa, ravintoloissa ja kahviloissa hygienia on pääasia maineen kannalta. Eikä se tarkoita pelkästään tautien leviämisen ehkäisyä keittiöstä asiakkaisiin, vaan myös sitä, että kaikki alueet pidetään aina puhtaina ja edustuskelpoisina. Sairaaloissa jopa 70 % terveydenhuoltoon liittyvistä infektioista voidaan estää parantamalla hygieniakäytäntöjä. Päiväkodeissa ja kouluissa paremmat hygieniastandardit voivat vähentää poissaololukuja jopa 54 %. Olemme sitoutuneet nostamaan kaikkien kodin ulkopuolella olevien hygieniastandardeja hygieniakoulutusohjelmien, tutkimuksen ja kumppanuuksien kautta.
 
Keskittymisemme hyvinvointiin tarkoittaa myös ratkaisujen kehittämistä tilojen hallinnan stressaavuuden ja fysikaalisen vaativuuden vähentämiseksi. Tämä onnistuu esimerkiksi tietoon pohjautuvilla siivousjärjestelmillä tai tuomalla markkinoille ergonomisia pakkauksia. Lisäksi teollisissa ympäristöissä puhdistusliinamme vähentävät liuottimien tarvetta jopa 41 %.

Enemmän vähemmällä

Jätteiden ja hiilidioksidipäästöjen ympäristövaikutuksen vähentäminen on nykyään kaikkien yritysten päähuolenaihe – sektorista, koosta tai sijainnista riippumatta. 
 
Me tarjoamme ratkaisuja, jotka vähentävät jätettä ja hiilidioksidipäästöjä laatua vaarantamatta. Enemmän aikaansaaminen vähemmällä tarkoittaa suunnittelun ja valmistamisen uudelleenajattelemista läpi koko arvoketjun. Me arvioimme järjestelmällisesti tuotteen koko elinkaaren kaikkien vaiheiden vaikutuksia elinkaariarvioinnin (Life Cycle Assessment, LCA) avulla ja etsimme tapoja aikaansaada enemmän vähemmällä. Lisäksi me kehitämme ratkaisuja, jotka vähentävät kulutusta, kuten yksi kerrallaan -lautasliina-annostelijat.

Kiertotalous

Seuraavaan suureen harppaukseen kestävän tulevaisuuden varmistamisessa liittyy liiketoiminnan ja kulutuksen uudelleenajattelu. Yhteiskunnat ovat hiljalleen muuttumassa lineaarisista ympyrän muotoisiksi, ja tämä vaatii uusia liiketoimintamalleja, joissa huomioidaan resurssien vastuullinen käyttäminen hyödyntäen ajattelutapaa ”suunnittele, vähennä, käytä uudelleen ja kierrätä”.
 
Mitä ammattitason hygieniatuotteisiin tulee, kierrätys on haastavampaa turvallisuusseikkojen takia. Lukuisat yhtiöt toimivat kuitenkin yhdessä jätteidenkäsittely-yritysten kanssa ja tutkivat mahdollisuuksia kierrättää koko tuotantonsa. Tork on ryhtynyt tässä kehitystyössä tuumasta toimeen ja luonut asiakkailleen kierrätysratkaisuja, joita ovat Tork PaperCircle® (EU:ssa) ja Closed Loop Recycling (Yhdysvalloissa).

Tulosta Lataa