Lakisääteiset tiedot

For media.jpg

Käyttöehdot

ESSITY AKTIEBOLAG (publ) 

Rekisteröity pääkonttori: Tukholma, Ruotsi 

Rek. nro.: 556325-5511

Näiden ehtojen termit "Essity", "meidän", "meille" tai "me" viittaavat Essity Aktiebolagiin (publ) tämän verkkosivuston (”sivusto”) tarjoajana, ellei tietyllä sivustolla tai muussa palvelussa ole mainittu jonkin toisen yhtiön nimi, jolloin "Essity" viittaa kyseiseen yhtiöön. Näitä käyttöehtoja sovelletaan näihin sivustoihin sekä muihin palveluihin, joissa viitataan näihin käyttöehtoihin.

Essity noudattaa sivuston tarjoamisen ja näiden käyttöehtojen suhteen Ruotsin lakeja. Koska Essity -konserniin kuuluu kuitenkin yhtiöitä ympäri maailmaa, on huomioitava, että jos tietyn sivuston tai palvelun tarjoajaksi mainitaan jokin toinen yritys, voi maan, jossa kyseinen yhtiö on perustettu, kansallinen lainsäädäntö sisältää erilaisia tai täydentäviä määräyksiä. Tässä tapauksessa kyseinen yhtiö soveltaa ja noudattaa kansallisia lakeja vaaditussa laajuudessa.

Oikeudellinen huomautus

Essity tarjoaa tämän sivuston aineiston palveluna asiakkailleen, ja aineistoa saa käyttää vain tiedonhankintatarkoituksessa. Yksittäisiä kopioita saa ladata alla olevien ehtojen mukaisesti.

Lataamalla tämän sivuston sisältämää aineistoa hyväksyt nämä käyttöehdot. Ellet hyväksy käyttöehtoja, älä käytä sivustoa tai lataa sen sisältämää aineistoa.

Tavaramerkkitiedot

Kaikki nimet, logot ja tavaramerkit ovat Essityn, sen tytär- tai sisaryritysten tai sen lisenssinantajien tai liikekumppaneiden suojattua omaisuutta.

Essityn tavaramerkkejä ja tuotenimiä saa käyttää vain näissä käyttöehdoissa kuvatulla tavalla tai Essityn kirjallisella etukäteissuostumuksella.

Essityn tavaramerkkien käyttäminen Essityn tuotteiden mainonnassa tai myynninedistämisessä edellyttää asianmukaista tunnustamista.

Rajoitettu käyttö / yhden kopion käyttöoikeus

Kaikki tällä sivustolla oleva sisältö, kuten tekstit, grafiikat, logot, painikekuvakkeet, kuvat, äänileikkeet ja ohjelmat, on Essityn tai sen sisällöntuottajien omaisuutta, ja se on suojattu Ruotsin ja kansainvälisin tekijänoikeuslaein. Tällä sivustolla olevan aineiston luvaton käyttö tai jakelu voi loukata tekijänoikeuksia tai olla tavaramerkkilakien ja/tai muun lainsäädännön vastaista ja johtaa siviili- ja rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Tätä sivustoa tai mitään sen osaa ei saa jäljentää, toisintaa, kopioida, myydä, jälleenmyydä tai muutoin hyödyntää kaupallisessa tarkoituksessa, jolle Essity ei nimenomaisesti ole antanut kirjallista hyväksyntää. Voit ladata yhden kappaleen kutakin Essityn sivustolta löytyvää tietoa yhdelle tietokoneelle vain henkilökohtaista, ei-kaupallista ja sisäistä käyttöä varten.

Et saa muokata, käyttää tai siirtää tietoja missään kaupallisessa tarkoituksessa tai poistaa tiedoista mitään tekijänoikeus- tai muita omistajanoikeudellisia ilmoituksia. Suostut estämään aineiston mahdollisen luvattoman kopioinnin ja varmistamaan, että kaikki organisaatiosi työntekijät ja alihankkijat soveltuvin osin noudattavat näitä rajoituksia.

Vastuu voimassaolevien tekijänoikeuslakien noudattamisesta kuuluu sinulle. Vieraillessasi sivustolla saat kopioida sen sisältämää aineistoa satunnaisesti kulloisenkin tarpeesi mukaisesti ja voit tulostaa kopion omaan käyttöösi niin suuresta osasta sivuston aineistoa kuin on kohtuullista yksityistä käyttöä varten. Kaikenlainen muu käyttö on ehdottomasti kielletty. Et saa asettaa tätä sivustoa kehykseen etkä linkittää sitä muualle kuin sivuston kotisivulle ilman meidän kirjallista etukäteissuostumustamme.

Essity ei myönnä mitään nimenomaisia tai oletettuja oikeuksia mihinkään patentteihin, tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin tai liikesalaisuuksiin.

Takuiden vastuuvapauslauseke

Sivuston sisältämät tiedot annetaan "sellaisenaan" ilman minkäänlaista nimenomaista tai oletettua takuuta, mukaan lukien takuut soveltuvuudesta kaupankäynnin välineeksi, aineettomien oikeuksien loukkaamattomuudesta tai sopivuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mikäli Essityn sivustolla on linkki kolmannen osapuolen verkkosivustolle, linkitys tapahtuu yksinomaan käyttäjien mukavuutta ajatellen, eikä Essity vastaa kyseisillä sivuilla olevasta sisällöstä tai sivujen tietojen paikkansapitävyydestä.

Essity ei vastaa missään olosuhteissa rajoituksetta vahingoista, mukaan lukien ilman rajoitusta menetetyt voitot, liiketoiminnan keskeytyminen tai tietojen menetys, jotka ovat seurausta tietojen käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää niitä, vaikka Essitylle olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Essity ei myöskään takaa tietojen, tekstin, grafiikan, linkkien tai muiden tietoihin mahdollisesti sisältyvien kohteiden virheettömyyttä tai täydellisyyttä. Essity voi tehdä milloin tahansa muutoksia tähän sisältöön tai tässä esitettyihin tuotteisiin ilman eri ilmoitusta. Essity ei sitoudu päivittämään tämän sivuston tietoja tai muita aineistoja.

Käyttäjän lähettämä aineisto

Kaikkia tähän sivustoon siirtämiäsi tai lähettämiäsi aineistoja, tietoja tai muuta viestintää käsitellään ei-luottamuksellisena, ei-yksinomaisena, tekijänpalkkioista vapaana, peruuttamattomana, täysin jälleenlisensoitavana ja omistusoikeudettomana ("viestintä"). Essitylla ei ole viestintään liittyviä velvoitteita.

Essity voi näyttää, kopioida, jakaa, yhdistää ja/tai muulla tavoin käyttää viestintää siihen sisältyvän tiedon, kuvien, äänien, tekstin ja muiden kohteiden kanssa mihin tahansa kaupalliseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen.

Lähettäessäsi henkilökohtaisia tietoja tälle sivustolle tai muulla tavoin Essitylle annat suostumuksesi siihen, että Essity voi käyttää tietojasi niiden arviointitarkoituksiin ja Essityn tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, mihin sisältyy oikeus siirtää tiedot johonkin toiseen maahan ja julkaista ne Internetissä. Essitylla on Ruotsin lakien mukainen vastuu tällaisesta henkilökohtaisen tiedon käsittelystä. Voit ottaa yhteyttä Essityyn, jos haluat oikaista virheellisiä tietoja tai kommentoida henkilökohtaisia tietojasi muulla tavoin.

Sivustolla ei saa julkaista viestintää, jota voidaan pitää loukkaavana tai toisten yksityisyyttä loukkaavana tai kaupallisena markkinointina tai joka on muulla tavoin laitonta tai sopimatonta. Essity poistaa tällaisen viestinnän heti sen tultua tietoomme ja varaa itselleen oikeuden evätä sivustojemme tai palveluidemme käytön viestin lähettäjältä.

Facebookin kaltaisten kolmannen osapuolen tarjoamien palveluiden käyttöä voivat koskea myös kolmannen osapuolen käyttöehdot. Esimerkiksi Facebook soveltaa "Oikeus- ja vastuulausekettaan" kaikkiin Facebookin käyttäjiin tai sivustolla kävijöihin. Suosittelemmekin lukemaan tällaiset ehdot ennen minkään kolmannen osapuolen tarjoamien palveluiden käyttämistä.

Muuta

Essity voi muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa päivittämällä tätä ilmoitusta.

Essity pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan (1) muuttaa tätä oikeudellista huomautusta, (2) valvoa ja poistaa sivustolle lähetettyjä tietoja ja/tai (3) estää pääsyn tälle sivustolle milloin tahansa ilman ilmoitusta.

Mikäli jokin tämän oikeudellisen huomautuksen ehdoista tai osista todetaan laittomaksi, pätemättömäksi tai muulla tavoin sovelluskelvottomaksi, ei tällä saa olla vaikutusta huomautuksen jäljellä olevien ehtojen ja osien voimassaoloon ja sovellettavuuteen.

Tietosuojakäytäntö

Henkilötietojen käsittelyä koskeva käytäntö

Essity Aktiebolaget ("Essity") pyrkii siihen, että kaikki, joiden henkilötietoja Essity käsittelee, voivat aina luottaa siihen, että heidän tietosuojaansa kunnioitetaan ja henkilötiedoista pidetään huolta asianmukaisella tavalla. Katso myös Essity konsernin eettiset toimintaohjeet.
Essity noudattaa voimassa olevia kansallisia tietoturvalakeja, joilla säädellään henkilökohtaisten tietojen ("henkilötiedot") keräämistä ja käyttöä, sekä tätä tietosuojakäytäntöä. Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on määritellä meille antamiesi tai tietoomme tulleiden henkilötietojen käyttöä koskevat periaatteet.
Essity tai sen näissä ehdoissa tai asianomaisella sivustolla nimetty tytäryhtiö on tietojen valvoja, joka on vastuussa näissä käyttöehdoissa kuvattujen henkilötietojen käsittelystä.

Tiedot – henkilötiedot

Henkilötietoja, mukaan lukien Essitylle antamasi nimet ja osoitteet, voidaan käsitellä sekä käsin että tietokoneella.
Antamiasi henkilötietoja voidaan käsitellä seuraaviin tarkoituksiin Essityn tarpeelliseksi katsomalla tavalla: (i) tekemiesi pyyntöjen tai sopimusten hallinta, (ii) tällaisiin pyyntöihin tai sopimuksiin liittyvien tietojen tai palveluiden tarjoaminen sekä (iii) markkinointi ja asiakasseuranta ja (iv) myynnin/tuotteiden kehittäminen. Lähettämällä henkilötietoja Essitylle hyväksyt tässä tietosuojakäytännössä ja käyttöehdoissa esitetyt ehdot ja sitoudut noudattamaan niitä.
Kun käyt jollain Essityn sivustolla, selailuun käyttämäsi tietokoneen IP-osoite voidaan rekisteröidä. Käytämme IP-osoitteita myös Essityn sivustojen käytön mittaamiseen. (IP-osoite on yksilöity numerosarja, jonka avulla on joskus mahdollista tunnistaa Internetiin kytketty tietokone. Verkkoselaimesi antaa IP-osoitteen automaattisesti aina, kun käyt jollain verkkosivulla.) Osana tällaista mittausta voidaan myös kerätä tietoa siitä, millä tavoin käytät sivustoa. Tähän saattaa myös sisältyä sivuston käytön seuranta, jonka avulla Essity parantaa sivustoa, personoi käyttäjäkokemustasi räätälöimällä näkemääsi sisältöä, optimoi käyttäjäkokemuksesi ja mittaa käytön tiheyttä. Sama käytäntö voi koskea myös muita Essityn käyttäjätilejä, joita sinulla mahdollisesti on. Voimme analysoida keräämäämme tietoa myös tilastollisesti.

Arkaluonteinen tieto

Jos annat meille vapaaehtoisesti arkaluonteista tietoa itsestäsi (esimerkiksi fyysiseen terveyteesi liittyvää tietoa), annat samalla Essitylle suostumuksesi käsitellä arkaluonteisia henkilötietojasi tietosuojakäytännössä (ja tällaisen tiedon keräämisen yhteydessä annetun ilmoituksen yhteydessä) kuvattuja tarkoituksia varten siinä laajuudessa kuin tämä on mahdollista ilman voimassaolevan lain vaatimaa erillistä suostumusta.

Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Essity voi luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, kuten yhteistyökumppanille tai tuotteidemme jakelijalle, täyttääkseen tavoitteet, joita varten henkilötiedot on kerätty.
Antamaasi tietoa voidaan siirtää Essity -konsernin muille osapuolille ja/tai liikekumppaneille, sekä Euroopan unionin sisä- että ulkopuolelle.
Ole aina varovainen luovuttaessasi henkilötietoja verkossa. On omalla vastuullasi huolehtia salasanojen ja henkilötietojen suojauksesta. Näiden verkkosivujen käyttämisen katsotaan tarkoittavan, että tiedostat nämä riskit ja otat ne omalle vastuullesi.

Henkilötietojen saatavuus ja korjaaminen

Jos sinulla on henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä kysymyksiä tai uskot, että käsittelemämme tieto on virheellistä tai puutteellista, ota yhteyttä siihen Essity-yhtiöön, joka on näkyvimmin listattuna sivustolla. Paikallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla voi olla oikeus saada käyttöösi ja oikaista omia henkilötietojasi. Kunnioitamme tällaisia oikeuksia niin pitkälti kuin mahdollista täyttääksemme kaikki lainmukaiset velvoitteemme.
Jos sinulla on tätä tietosuojakäytäntöä koskevia kysymyksiä palveluntarjoajalle, lähetä postia osoitteeseen Oy Essity Finland Ab, Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo, tai sähköpostia osoitteeseen info@essity.com.

Evästekäytäntö

Tällä sivustolla käytetään evästeitä. Siksi tässä osiossa kuvataan tarkemmin, kuinka evästeitä käytetään ja kuinka voit itse säädellä, säilytetäänkö vai poistetaanko ne. 


Mitä evästeet ovat? 

"Evästeet" ovat pieniä tiedostoja, joita tietokoneesi kovalevylle siirtyy vieraillessasi verkkosivuilla. 

Ne eivät ole tietokoneohjelmistoja vaan pieniä tekstitiedostoja, joiden avulla verkkosivut voivat tallentaa ja saada tietoa käyttäjän verkkovierailuista. 

Useimmilla verkkosivustoilla käytetään evästeitä, koska ne ovat osa sitä välineistöä, jonka avulla Internetin hyvä käyttäjäkokemus saadaan aikaan. Evästeiden avulla verkkosivut pystyvät tarjoamaan personoituja palveluja (ne esimerkiksi muistavat salasanan, säilyttävät tuotteita ostoskorissa tai näyttävät selaajalle merkityksellistä sisältöä). 

Evästeitä on erilaisia. Väliaikaiset evästeet (tai istuntokohtaiset evästeet) poistetaan, kun verkkoselain sulkeutuu. Pysyvät evästeet säilyvät tietokoneella, kunnes ne poistetaan aktiivisesti tai ne vanhenevat (mikä puolestaan riippuu siitä, kuinka pitkään verkkosivu on ohjelmoinut evästeen säilymään). 

Kuinka evästeet poistetaan? 

Useimmat verkkoselaimet on asetettu hyväksymään evästeet automaattisesti. 

Voit poistaa evästeet käytöstä omalla selaimellasi, mutta muista, että tällöin et välttämättä pysty käyttämään kaikkia niitä ominaisuuksia, joita verkkosivujen asianmukainen toiminta vaatii. 

Jos haluat lisätietoa evästeistä, käy osoitteessa www.aboutcookies.org, josta löytyy kattavaa ja riippumatonta tietoa siitä, kuinka evästeet poistetaan käytöstä verkkoselaimen asetuksia muuttamalla ja kuinka tietokoneella jo olevia evästeitä poistetaan. 

Poistaaksesi evästeitä matkapuhelimestasi sinun on tutustuttava puhelimesi käyttöohjeisiin. 

Luettelo Tork-evästeistä 

Tällä sivustolla käytetään evästeitä personoidun käyttökokemuksen tarjoamiseksi Evästeitä siirretään ja/tai luetaan joka kerta kun käyt sivustolla. Käyttämämme evästeet luetellaan alla.        Tarkoitus Tyyppi Kesto 1. tai 3. osapuoli
Ostosluettelon käsittely Toimivuusevästeet Pysyvät evästeet 1. osapuoli
Evästekäytännön hyväksyminen
(evästeiden käyttö hyväksytty)
Välttämättömät evästeet Istuntokohtaiset ja pysyvät evästeet 1. osapuoli


Välttämättömät evästeet – Nämä evästeet ovat välttämättömiä, jotta pystyt liikkumaan verkkosivustolla ja käyttämään sen eri ominaisuuksia, kuten sivuston suojattuja osia. Ilman näitä evästeitä pyytämiesi palveluiden, esim. ostosten tekemisen, tarjoaminen ei ole mahdollista. 
 
Suorituskykyevästeet – Nämä evästeet keräävät tietoa siitä, kuinka käyttäjät käyttävät sivustoa, esimerkiksi millä sivuilla he käyvät useimmin ja saavatko he mahdollisesti virheilmoituksia joiltakin sivuilta. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjien tunnistustietoja. Kaikki näiden evästeiden keräämät tiedot ovat koostettuja ja siten anonyymejä. Evästeitä käytetään ainoastaan sivuston toimivuuden parantamiseen. 
 
Toimivuusevästeet – Näiden evästeiden avulla verkkosivusto muistaa tekemäsi valinnat (kuten käyttäjänimesi, kielesi tai asuinalueesi) ja käyttää tietoja sinulle sopivien toimintojen tarjoamiseen. Näiden evästeiden keräämät tiedot voivat olla anonyymejä, eivätkä ne voi seurata toimintaasi muilla sivustoilla. 
 
Kohdistamis- tai mainontaevästeet – Näitä evästeitä käytetään tietynlaisen sisällön, esimerkiksi sinulle sopivien ja sinua kiinnostavien mainosten, tuottamiseen. Niitä käytetään myös mainosten näyttämiskertojen rajoittamiseen tai mainoskampanjan tehokkuuden mittaamiseen. Tällaisia evästeitä käyttävät mainosverkostomme [Essity / Tena Suomi / Bodyform Suomi jne.] luvalla. Ne muistavat sivustot, joilla olet käynyt, ja voivat jakaa tietoa tästä muille organisaatioille, esimerkiksi mainostajille. Usein kohdistamis- tai mainontaevästeet on linkitetty jonkin toisen organisaation toimittaman sivuston toimintaan. 
 

Käyttöehtojen hyväksyminen 

Hyväksymällä käyttöehdot sekä selailemalla ja käyttämällä sivustoa annat suostumuksesi evästeiden käytölle. Voit myös hyväksyä evästekäytäntömme verkkoselaimessasi tekemiesi asetusten kautta. 
 

Käyttäjän lähettämä aineisto 

Essity voi antaa sinun lisätä tietoa, kommentteja tai muuta aineistoa sivustollemme, sosiaalisen median verkostoihin tai muihin verkkopalveluihin. Tavoitteena on taata Essitya ja tuotteitamme koskevan tiedon sujuva kulku. Huomioithan tällaista käyttäjän lähettämää aineistoa koskevat ehdot, jotka esitetään kohdassa Oikeudellinen huomautus (ks. yllä). 
 
Älä lähetä meille muita ihmisiä koskevaa tietoa ellet pysty todistamaan, että teet niin heidän suostumuksellaan.


Tulosta Lataa