Tork PeakServe®

Turvaamme hygieniastandardit

Terveydenhuoltolaitosten julkisten saniteettitilojen korkeaa hygieniastandardia on vaikea ylläpitää epäsäännöllisesti vaihtelevien kävijämäärien takia. Tork PeakServe® vähentää annostelijoiden tarkistusten määrää ja antaa siivoojien käyttää enemmän aikaa kriittisten alueiden siivoamiseen. Paperipyyhkeiden jatkuva annostelu julkisissa saniteettitiloissa minimoi kontaminaatioriskit.


Terveydenhuoltosektorin hygieniahaasteet
 
Terveydenhuoltoalan toimitilajohtajat kokevat vaatimusten lisääntyvän jatkuvasti. Ja vaikka siivouspalveluja voidaankin ostaa ulkoa kuten kaikilla muillakin aloilla, on hygieniatuotteiden täytettävä korkeat standardit terveydenhuollon ainutlaatuisten vaatimusten takia. Terveydenhuollossa hygienia on aina korkeiden laatustandardien olennainen osa. Lisäksi se on aina kriittinen, jotta potilaiden, asukkaiden, vierailijoiden ja henkilöstön kontaminaatioriski voidaan pitää mahdollisimman pienenä.
 
Käsihygienia kausittaisten ruuhkahuippujen aikana
 
Terveydenhuoltolaitosten julkisten saniteettitilojen kriittisenä haasteena ovat runsaat kävijämäärät, etenkin flunssaepidemian kaltaisten tartuntatautikausien aikana. Kun useammat ihmiset hakeutuvat hoitoon, bakteereita kulkeutuu ympäristöön enemmän – ja sekä potilaat että henkilökunta ovat vaarassa. Vaikka käsihygienia on aina tärkeä osa perushygieniarutiineja, tällaisina aikoina se on tärkein toimenpide infektioiden leviämisen estämiseksi. Hyvä käsihygienia estää myös osaltaan antibioottiresistenssin yleistymistä.
 
Minimoi kontaminaatioriskit Tork PeakServen® avulla
 
Puhdas terveydenhuoltolaitos edistää parempaa terveyttä ja tekee työympäristöstä houkuttelevamman, jolloin hyvä kokonaisvaikutelma on valmis. Hyvien hygieniastandardien ylläpitäminen julkisissa saniteettitiloissa on helpompaa, kun järjestelmä on vähän ylläpitoa vaativa, kuten Tork PeakServe®. Suuren kapasiteetin annostelijat varmistavat kävijöille paremman hygieniatason, ja siivoojat voivat käyttää annostelijoiden täyttämisestä säästyneen ajan kriittisempiin tehtäviin. 
 
Tämä on PeakServe 
  1. Niput on puristettu 50 % tiiviimmiksi, joten yhteen annostelijaan mahtuu jopa 2 100 pyyhettä*
  2. Niput yhdistyvät toisiinsa annostelijaa täytettäessä
  3. Annostelija annostelee niput keskeytyksettä yksi pyyhe kerrallaan
 
*Verrattuna Tork Universal täyttötuotteisiin ja annostelijaan arkitetuille pyyhkeille 552000.